NWEA verheugd over gunning van eerste subsidievrije windpark op zee in Nederland

Vandaag heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes tijdens een werkbezoek in Schiedam de uitslag bekendgemaakt van de aanbesteding voor het bouwen en exploiteren van een windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid). De ontwikkeling van dit windpark voor de kust van IJmuiden is gegund aan Nuon/Vattenfall. Het park van 700 MW zal in 2022 duurzame stroom uit wind leveren. Sinds de indiening van de biedingen in december 2017 is met belangstelling uitgekeken naar de uitslag, omdat dit het eerste windpark in Nederland is dat zonder overheidssubsidie gebouwd wordt.

Lees meer

Windsector voldoet aan regels voor veilig werken

De windsector wil lessen trekken uit het verschrikkelijke ongeluk in 2013 waarbij twee monteurs om het leven kwamen. De sector voldoet op dit moment al aan de wettelijke regels voor veilig werken (de Arbowet) en wil de voorschriften hiervoor blijven verbeteren.

Lees meer

NWEA-manifest: Windenergie in Nederland

In 2025 heeft windenergie niet langer overheidssteun nodig. Nieuwe windprojecten op land worden voor 50% opengesteld voor participatie door de omgeving, door burgers en bedrijven. Verder moeten regio's financiële verantwoordelijkheid krijgen voor de opwekking van duurzame energie. Deze uitgangspunten en voorstellen heeft NWEA in een manifest naar de informateur gestuurd.

Lees meer