Bijna door 2000 MW-barrière

Met de oplevering binnenkort van windturbines in de gemeenten Witmarsum en Tjekwerd in Friesland en Oosterhout in Brabant, zal er meer dan 2000 MW windenergie staan opgesteld in Nederland. Minister Cramer noemt het bereiken van de grens van 2000 MW 'een belangrijke mijlpaal op weg naar een meer duurzame energievoorziening', aldus meldt de website van VROM.

Lees meer

Joop Lasseur 'lid van verdienste'

Tijdens de op 29 oktober gehouden Algemene Ledenvergadering van NWEA is voormalig voorzitter Joop Lasseur benoemd tot 'lid van verdienste'. Lasseur was voorzitter sinds de start van NWEA, drie jaar geleden. Toen besloten drie organisaties om samen NWEA op te richten. Vanwege zijn inzet om deze samenwerking te doen slagen, kreeg Lasseur uit handen van de nieuwe voorzitter Jaap Warners het ere-lidmaatschap uitgereikt.

Lees meer

Jaap Warners nieuwe voorzitter NWEA

Jaap Warners, voormalig voorzitter van de Task Force Windenergie is de nieuwe voorzitter van NWEA. Hij volgt Joop Lasseur op, die de functie vervulde sinds de oprichting drie jaar geleden.

Lees meer

Steun voor Nationaal plan van aanpak windenergie

Het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie kreeg woensdag 30 januari tijdens de derde rondetafelconferentie windenergie de steun van alle aanwezigen. Daaronder de ministers van VROM en EZ en vertegenwoordigers van LNV, Defensie, de provincies, de gemeenten, de milieubeweging en de windsector. Voorzitter Joop Lasseur vertegenwoordigde NWEA. Het Nationaal Plan betreft wind op land.

Lees meer