Openstelling SDE+: kansen voor wind op land

De regering wil een forse stap zetten in het verduurzamen van de energiehuishouding, schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer in een brief over het openstellen van de SDE+. NWEA constateert dat de voorgestelde regeling kansen biedt voor windenergie op land.

Lees meer

Topteam Energie: NWEA benoemt de grote mogelijkheden van offshore wind

Inzetten op offshore windenergie biedt Nederland grote economische mogelijkheden, bepleitte NWEA voor het Topteam Energie. Het potentieel van de segmenten waar Nederland nu wereldwijd al sterk in is, bedraagt enkele miljarden euro's toegevoegde waarde per jaar. Een proeftuinaanpak moet leiden tot innovaties en noodzakelijke kostenreductie.

Lees meer

Hoe pro windenergie zijn de Provinciale Staten partijen volgens Kieskompas en Stemwijzer

NWEA heeft alle stellingen omtrent windturbines in het Kieskompas en Stemwijzer gescand en vervolgens een inventarisatie gemaakt. Doel hiervan was inzicht krijgen in de standpunten die de verschillende politieke partijen hebben ten aanzien van windenergie. We kunnen stellen dat van de 132 partijen die hebben deelgenomen aan de stemhulpen in ieder geval 65 partijen graag zien dat er de komende jaren meer windturbines komen, 57 partijen zien dit liever niet gebeuren.

Lees meer

Doelstellingen haalbaar met windenergie

AD meldde begin januari dat Nederland haar doelstelling op het gebied van duurzame energie gaat halen. Het is dan echter wel noodzakelijk, constateert NWEA, om door te pakken met wind op zee én wind op land. Zonder windenergie zal de doelstelling niet gehaald worden. Het uitgangspunt van de huidige regering is echter juist om ten aanzien van in ieder geval wind op zee een pas op de plaats te maken.

Lees meer