Rapport EWEA: forse bijdrage windenergie aan doelstellingen

De Europese brancheorganisatie EWEA heeft de verwachtte groei van windenergie voor de komende decennia in kaart gebracht. EWEA constateert dat wind op land en op zee een forse bijdrage kunnen leveren aan het halen van de Europese doelstellingen voor duurzame energie en het verminderen van de uitstoot van CO2. In 2050 kan windenergie voorzien in 50% van de Europese elektriciteitsvraag, aldus de European Wind Energy Association.

Lees meer

Offshore statement: realisatie windparken op zee kan en moet goedkoper

De ontwikkeling en realisatie van windparken op zee kan en moet veel goedkoper. De overheid moet duidelijke randvoorwaarden scheppen en beter samenwerken met het bedrijfsleven om Nederland een thuishaven te maken voor een florerende offshore windsector, stellen de bedrijven uit de offshore windsector in een oproep aan de Rijksoverheid.

Lees meer

Openstelling SDE+: kansen voor wind op land

De regering wil een forse stap zetten in het verduurzamen van de energiehuishouding, schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer in een brief over het openstellen van de SDE+. NWEA constateert dat de voorgestelde regeling kansen biedt voor windenergie op land.

Lees meer

Topteam Energie: NWEA benoemt de grote mogelijkheden van offshore wind

Inzetten op offshore windenergie biedt Nederland grote economische mogelijkheden, bepleitte NWEA voor het Topteam Energie. Het potentieel van de segmenten waar Nederland nu wereldwijd al sterk in is, bedraagt enkele miljarden euro's toegevoegde waarde per jaar. Een proeftuinaanpak moet leiden tot innovaties en noodzakelijke kostenreductie.

Lees meer