Windsector en Rijk werken samen aan Green Deal Offshore Windenergie

Het Rijk en de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) hebben gezamenlijk een handtekening gezet onder een Green Deal Offshore Windenergie. Om windenergie op de Noordzee verder tot ontwikkeling te laten komen, is een forse reductie van de kostprijs nodig, oplopend tot 40% in 2020. Innovatie en beleidsaanpassingen zijn daarbij noodzakelijk. De Green Deal steekt daarom onder andere in op proeftuinen om innovaties uit te testen. De ministeries van EL&I en I&M en de sector stellen een gezamenlijk overleg in om de Green Deal uit te voeren.

Lees meer

Rapport EWEA: forse bijdrage windenergie aan doelstellingen

De Europese brancheorganisatie EWEA heeft de verwachtte groei van windenergie voor de komende decennia in kaart gebracht. EWEA constateert dat wind op land en op zee een forse bijdrage kunnen leveren aan het halen van de Europese doelstellingen voor duurzame energie en het verminderen van de uitstoot van CO2. In 2050 kan windenergie voorzien in 50% van de Europese elektriciteitsvraag, aldus de European Wind Energy Association.

Lees meer

Offshore statement: realisatie windparken op zee kan en moet goedkoper

De ontwikkeling en realisatie van windparken op zee kan en moet veel goedkoper. De overheid moet duidelijke randvoorwaarden scheppen en beter samenwerken met het bedrijfsleven om Nederland een thuishaven te maken voor een florerende offshore windsector, stellen de bedrijven uit de offshore windsector in een oproep aan de Rijksoverheid.

Lees meer

Openstelling SDE+: kansen voor wind op land

De regering wil een forse stap zetten in het verduurzamen van de energiehuishouding, schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer in een brief over het openstellen van de SDE+. NWEA constateert dat de voorgestelde regeling kansen biedt voor windenergie op land.

Lees meer