Drie ministers willen meer windenergie

Een verdubbeling van de hoeveelheid windenergie op land tijdens deze kabinetsperiode. De boodschap van de ministers Maria van der Hoeven (EZ), Jacqueline Cramer (VROM) en Gerda Verburg (LNV) op 15 juni in Den Haag was helder. In de rustieke Ridderzaal spraken ze lovende woorden over windenergie en bepleitten een forse uitbreiding ervan.

Lees meer

Grote meerderheid voor meer windenergie

Voor Winddag 2007 liet NWEA bureau Newcom een attitude-onderzoek verrichten naar windenergie en andere vormen van energieopwekking. Vooral zonne-energie (95 procent) en windenergie (94 procent) dragen volgens de ondervraagden positief bij aan het verbeteren van het klimaat. Negatief denken de ondervraagden met name over kolen: 85 procent vindt dat deze elektriciteitsbron negatief bijdraagt aan het klimaat.

Lees meer