Windenergie beste voor klimaat en Nederlandse economie

 PBL Kostennotitie Energie: wind op land levert meeste op voor Nederland

Windenergie op land is de meest kosteneffectieve methode om CO2 uitstoot van energieproductie te verminderen. Dat meldt PBL vandaag in haar Kostennotitie Energie. NWEA directeur Berend Potjer: “Het is goed dat een onafhankelijke bron bevestigt wat wij al langer zeggen. Dat windenergie op land niet alleen de goedkoopste bron van duurzame energie is, maar Nederland ook veel oplevert, zoals banen en innovatie. Door lokale werkgelegenheid, goedkope stroom en participatie profiteren de lokale gemeenschappen en omwonenden meestal ook zelf van de projecten.“

Lees meer

NWEA ondertekent Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten

Namens de Nederlandse windenergiesector ondertekent NWEA voorzitter Hans Timmers vandaag, 22 maart, met 26 andere organisaties de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. De Green Deal is geïnitieerd door de Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu om omwonenden “aan de voorkant” bij duurzame energieprojecten te betrekken. De energietransitie is een enorme uitdaging. Met de ondertekening van deze Green Deal onderschrijven de deelnemers het belang van het betrekken van de omwonenden en andere belanghebbenden bij de vertaling naar lokaal niveau. Daarbij zijn ook de verdeling van de lusten en lasten, de definitieve locatiekeuze en de uiteindelijke inrichting van een gebied onderwerp van gesprek.

Lees meer

NWEA verheugd over gunning van eerste subsidievrije windpark op zee in Nederland

Vandaag heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes tijdens een werkbezoek in Schiedam de uitslag bekendgemaakt van de aanbesteding voor het bouwen en exploiteren van een windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid). De ontwikkeling van dit windpark voor de kust van IJmuiden is gegund aan Nuon/Vattenfall. Het park van 700 MW zal in 2022 duurzame stroom uit wind leveren. Sinds de indiening van de biedingen in december 2017 is met belangstelling uitgekeken naar de uitslag, omdat dit het eerste windpark in Nederland is dat zonder overheidssubsidie gebouwd wordt.

Lees meer

Windsector voldoet aan regels voor veilig werken

De windsector wil lessen trekken uit het verschrikkelijke ongeluk in 2013 waarbij twee monteurs om het leven kwamen. De sector voldoet op dit moment al aan de wettelijke regels voor veilig werken (de Arbowet) en wil de voorschriften hiervoor blijven verbeteren.

Lees meer