Windenergie zorgt voor lagere prijs

Windenergie zorgt voor een lagere prijs van elektriciteit, blijkt (opnieuw) uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Europese Wind Energie Associatie EWEA.

EWEA heeft het onafhankelijke onderzoeksinstituut Pöyry onderzoek laten uitvoeren naar het effect van windenergie op de prijzen van elektriciteit. Al eerder waren er onderzoeken waaruit bleek dat windenergie een drukkend effect heeft op de hoogte van de prijzen voor elektriciteit. Vanwege de lage marginale kosten - geen brandstof nodig - drukt windenergie de duurdere technologiën als gasgestookte centrales uit de markt op momenten dat er meer aanbod is dan vraag. Simpel gezegd: windenergie is dan zo goedkoop in vergelijking met die andere technologiën (omdat er geen brandstof nodig is) dat gas- of kolencentrales minder elektriciteit leveren. De elektriciteit uit die centrales zou duurder zijn dan elektriciteit uit windturbines.
In het onderzoek in opdracht van EWEA zijn verschillende studies uit Duitsland, Denemarken en België met elkaar vergeleken. De rode draad in al die studies is dat windenergie niet alleen zorgt voor minder uitstoot van CO2, maar inderdaad ook een prijsdrukkend effect heeft. Afhankelijk van de hoeveelheid windenergie kan dat oplopen van 3 tot 23 euro per MWh.
"Het was eerder al duidelijk aangetoond dat windenergie zorgt voor een lagere uitstoot van CO2", zegt EWEA-directeur Christian Kjaer, "maar we hebben nu ook een sterker bewijs dan voorheen dat windenergie ook de elektriciteitsprijs voor de consument verlaagd. De boodschap is duidelijk: als je een betaalbare vorm van CO2-vrije elektriciteit wilt hebben, verhoog dan het aandeel windenergie in de elektriciteitsmix."
Bij genoeg aanbod vervangt windenergie CO2-intensieve productieinstallaties, blijkt uit het onderzoek. Normaal gesproken wordt de prijs vooral bepaald door kolencentrales. Windenergie vervangt elektriciteit uit kolen op momenten dat er weinig vraag naar elektriciteit is (er wordt op zo'n moment relatief weinig gebruik gemaakt van gasgestookte centrales). Op momenten dat er veel vraag naar elektriciteit is, verdringt windenergie vooral elektriciteit uit gasgestookte centrales. Dat gebeurt in al de onderzochte landen, blijkt uit het onderzoek.