• Home
  • Nieuws
  • Veel extra banen door windmolenparken voor Hollandse Kust

Veel extra banen door windmolenparken voor Hollandse Kust

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) verwelkomt de conclusies in het rapport ‘Regionale effecten windmolenparken op zee’ van onderzoeksbureau Decisio. De onderzoekers schatten dat de aanleg en het onderhoud van windmolenparken voor de Hollandse Kust 1.600 tijdelijke banen en 475 structurele banen in Nederland opleveren.

Voor kustgemeenten is de kans dat de nadelen van de windmolens de voordelen teniet doen volgens het rapport “zeer beperkt”. Een aantal gemeenten aan de Hollandse Kust vreest dat het zicht op windmolens die minstens 18,5 kilometer van de kust staan toeristen zullen afschrikken. Volgens de onderzoekers is daar geen reden toe. “Wat betreft het kustbezoek en de mogelijke gevolgen op toeristische activiteiten geldt dat er onderzoeken zijn waarin respondenten vooraf aangeven minder te komen, maar er is geen onderzoek gevonden waarin daadwerkelijk een afname van toeristisch bezoek is gemeten na realisatie van windparken.”

Huizenprijzen stabiel

De onderzoekers komen daarnaast tot de conclusie dat huizen in de kustregio’s niet in waarde zullen dalen door de plaatsing van windmolens op zee. “Er zijn geen harde bewijzen voor de effecten op huizenprijzen als gevolg van een uitzicht op windmolenparken”, stellen de onderzoekers. Het rapport concludeert dat de kosten van windparken toenemen naarmate zij verder uit de kust worden geplaatst. Het is volgens NWEA aan de Nederlandse samenleving om een keuze te maken tussen deze hogere kosten en de zichtbaarheid van de windmolens.

Kansen voor een duurzaam Nederland

Windparken op zee creëren niet alleen banen, het is ook een van de belangrijkste pijlers onder het Energieakkoord om in 2023 op 16 procent duurzame energie in Nederland te komen. De groei van windenergie speelt bovendien in op kwaliteiten van grote Nederlandse offshorebedrijven die internationaal toonaangevend zijn in de aanleg en onderhoud van deze parken. Aangezien ook na 2023 windmolens op zee een van de belangrijkste groeigebieden voor duurzame energie zal zijn, verwacht NWEA dat met de huidige plannen een goede basis gelegd is.