• Home
  • Nieuws
  • Offshore Windparken kunnen lage rentestand benutten

Offshore Windparken kunnen lage rentestand benutten

De huidige lage rentestand schept kansen voor een voordelige financiering van het relatief dure wind-op-zee, aldus een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door Leon Pulles (Royal HaskoningDHV) en de Johan Schoone (Erasmus Universiteit).

In het licht van ruimtelijke beperkingen en lokale weerstand op land is wind-op-zee echter noodzakelijk en kostenreducties zijn dan ook meer dan welkom. Uit het gezamenlijke onderzoek naar de mogelijkheden tot reductie van één van de kostenposten, de financieringskosten, blijkt dat windparken er goed aan doen nú hun financiering rond te krijgen. Alhoewel er vele risicoverminderende maatregelen bestaan, is de actuele situatie van de financiële markten en de grote interesse van financiers leidend in de financieringskosten.