EU wil 20% duurzame energie in 2020

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) juicht het door de Europese leiders genomen besluit toe om 20% duurzame energie op te wekken in 2020. Daarvan kan in Nederland minstens16% van de elektriciteitsbehoefte door windenergie ingevuld worden.

Dit blijkt uit het onlangs aan de ministers Cramer en Van der Hoeven aangeboden rapport Strategie Stimulering Windenergie dat is opgesteld door KEMA en Ecofys in opdracht van NWEA.

De Europese leiders hebben met het omarmen van de doelstelling van 20 % duurzame energie een krachtig antwoord gegeven op de dreigende klimaat- en energiecrisis en de vraag van de Europese burgers naar duurzame energie. De doelstelling om 20% duurzame energie te gebruiken staat niet op zich. Het terugdringen van de CO2 uitstoot met 20% en voor Nederland 30%, en het verminderen van het energieverbruik met 20% maken deel uit van het totaalpakket aan doelstellingen.

De in het NWEA rapport genoemde doelstellingen voor windenergie in 2020 omvatten 8000 MW, waarvan 4000 MW op zee. Met dit vermogen kan 16% van de elektriciteitsbehoefte in Nederland worden verduurzaamd en wordt de CO2uitstoot fors beperkt. Een krachtig en consistent overheidsbeleid over meerdere regeringstermijnen is hiervoor uiteraard noodzakelijk. Hiermee kan duurzame energie doorgroeien tot een volwaardige en substantiële energiebron in Nederland.