• Home
  • Nieuws
  • Nieuwe handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken

Nieuwe handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken

De windsector werkt aan meer betrokkenheid van omwonenden bij nieuwe windmolens. Om projectontwikkelaars daarbij te ondersteunen hebben adviesbureau Ecofys, advocatenkantoor Houthoff Buruma en branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) de Handleiding Participatieplan Windenergie op Land digitaal beschikbaar gesteld.

In het Energieakkoord is afgesproken om in 2020 in totaal 6000 megawatt (MW) aan windenergie in Nederland te plaatsen. Deze doelstelling kan alleen worden gehaald als alle belanghebbenden – omwonenden, overheden, projectontwikkelaars en natuurorganisaties – bij een windproject samenwerken.

Vijf fases

Deze website geeft een handzaam overzicht hoe participatie in alle fasen van de ontwikkeling van een windpark kan worden opgezet. Dit wordt gedaan aan de hand van 28 participatie-instrumenten die tijdens de vijf verschillende fases van een windproject kunnen worden ingezet. De Handleiding geeft ook richtlijnen voor het opstellen van een participatieplan voor omwonenden.

Met de Handleiding wordt handen en voeten gegeven aan de Gedragscode Windenergie op Land. Met deze Gedragscode willen NWEA, de groene organisaties Greenpeace, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties en Milieudefensie en de koepel van energiecoöperaties ODE Decentraal de betrokkenheid van burgers bij nieuwe projecten voor windenergie versterken.

De Handleiding Participatieplan Windenergie op Land is online te vinden via http://handleidingparticipatieplan.nl.