• Home
  • Nieuws
  • Milieudefensie en ODE Decentraal ondertekenen Gedragscode

Milieudefensie en ODE Decentraal ondertekenen Gedragscode

Op 31 oktober hebben naast NWEA, de Natuur- en Milieufederaties, de Stichting Natuur & Milieu en Greenpeace ook Milieudefensie en ODE Decentraal de Gedragscode wind op land ondertekend. Dit gebeurde tijdens de feestelijke opening van Windpark Neer in Limburg. NWEA is verheugd met deze twee nieuwe ondertekenaars.

NWEA-voorzitter Hans Timmers: “Vanuit het veld, maar ook vanuit overheden horen wij dat de Gedragscode duidelijkheid biedt. Wij vinden het een goede ontwikkeling dat ODE Decentraal en Milieudefensie dat ook zien en samen met ons aan de slag willen.”

Binnen NWEA wordt hard gewerkt aan lering trekken uit oudere casussen en zorgen dat de omgeving zich gekend voelt. Niet alleen door een bedrag beschikbaar te stellen voor de omgeving, maar juist ook door met de omgeving in gesprek te gaan en goed te weten op welke wijze windenergie voor de omgeving acceptabel is.

“Wij zien dat er een kentering gaande is: de Gedragscode wordt maatschappij breed omarmd en het is voor partijen logisch geworden om samen te werken aan de acceptatie van windparken. Dit doen wij door de omgeving niet achteraf te informeren maar direct bij het project te betrekken middels procesparticipatie” aldus Hans Timmers.

De Gedragscode wind op land is een afspraak die binnen het energieakkoord gemaakt is. Doel is om de lusten en de lasten beter te verdelen en om omwonenden al in een vroeg stadium te betrekken bij windprojecten. Binnen de code worden initiatiefnemers daarom opgeroepen om tijdig het gesprek aan te gaan met de omgeving.

Daarnaast is in de praktijk gebleken dat het heel belangrijk is om van maatwerk uit te gaan. Binnen Nederland hebben wij veel verschillende landschappen, maar ook veel verschillende wensen. Daarom is maatwerk belangrijk: omwonenden niet als vaste groep te benaderen maar als individuen en samen in kaart te brengen waar zorgen maar ook ideeën en oplossingsmogelijkheden zitten.