• Home
  • Nieuws
  • Hoe pro windenergie zijn de Provinciale Staten partijen volgens Kieskompas en Stemwijzer

Hoe pro windenergie zijn de Provinciale Staten partijen volgens Kieskompas en Stemwijzer

NWEA heeft alle stellingen omtrent windturbines in het Kieskompas en Stemwijzer gescand en vervolgens een inventarisatie gemaakt. Doel hiervan was inzicht krijgen in de standpunten die de verschillende politieke partijen hebben ten aanzien van windenergie. We kunnen stellen dat van de 132 partijen die hebben deelgenomen aan de stemhulpen in ieder geval 65 partijen graag zien dat er de komende jaren meer windturbines komen, 57 partijen zien dit liever niet gebeuren.

Opvallende verschillen
NWEA heeft een aantal opvallende punten op een rij gezet en voor u uitgelicht. De grote voorstanders van windenergie zijn D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, hoewel D66 in Noord-Brabant geen voorstander lijkt. Bij de PvdA en de SP zijn de standpunten ten aanzien van windenergie sterk provincie afhankelijk.

De PVV is tegen windenergie; alleen in de provincie Zuid-Holland is de stelling zo geformuleerd dat het niet geheel duidelijk is of de PVV voor of tegen is. Ook de 50 plus partij zegt meestal Nee tegen windenergie. Van de andere partijen is het beeld minder eenduidig.

Groningen
Stelling: In Groningen mogen meer windmolens worden gebouwd
Voor zijn: CU, D66, 50 plus, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP,VVD en Partij voor het Noorden

Friesland
Stelling: In Fryslân moeten meer windmolens worden geplaatst
voor zijn: D66, GroenLinks, CU, Provinciaal belang Fryslân en Partij voor het Noorden

Overijssel
Stelling: In Overijssel mag een groot windmolenpark komen
Voor zijn: GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en Solidara

Noord-Holland
Stelling: In plaats van op het land moeten windmolens in de Noordzee worden geplaatst
Zijn: D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Solidara

Limburg
Stelling: In Limburg mogen nieuwe windmolens komen
Voor zijn: GroenLinks, CDA, CU, D66, PvdA, Partij voor de Dieren en Partij Nieuw Limburg

Flevoland
Stelling: In het IJsselmeer bij Urk mag een windmolenpark komen
Voor zijn: D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD

Drenthe
Stelling: In Drenthe mogen nieuwe windmolens komen
Voor zijn: CU, GroenLinks, SP, CDA,D66,PvdA,VVD en Onafhankelijk partij Drenthe

Zeeland
Stelling: In Zeeland mogen meer windmolens komen
Voor zijn: CDA,CU, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren.

Utrecht
Stelling: In Utrecht moeten meer windmolens komen
Voor zijn: CU, D66, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en PvdA

Noord-Brabant
Stelling: Er moeten meer windmolenparken komen in Noord-Brabant
Voor zijn:50 plus, Brabant Nu, CU-SGP, GroenLinks en Partij voor de Dieren

Zuid-Holland
Stelling: De provincie moet de plaatsing van windmolens alleen toestaan in een beperkt aantal gebieden
Voor zijn: PVV, GroenLinks en Unie van Democraten
Zeeland, Utrecht en Noord- Brabant hebben met een stelling over windturbines deelgenomen aan Stemwijzer, de andere provincies aan Kieskompas