• Home
  • Nieuws
  • Eerste ontwerp-kavelbesluiten Wind op Zee

Eerste ontwerp-kavelbesluiten Wind op Zee

Deze zomer zijn de allereerste ontwerp-Kavelbesluiten voor wind op zee gepubliceerd; voor de eerste twee Kavels van windgebied Borssele. Dit is een belangrijk product van de nieuwe uitrol van wind op zee.

NWEA is vanaf het voortraject betrokken geweest en zat met een afvaardiging van haar leden aan tafel bij EZ en RWS om het concept-ontwerp van deze kavelbesluiten te bespreken waarop NWEA informeel reactie had mogen geven. Daarbij werd op dat moment vooral de zorg omtrent de voorgestelde mitigerende maatregelen m.b.t. ecologie uitgesproken, de mate van specificering en onderbouwing daarvan. Op 17 september heeft NWEA haar formele reactie op de ontwerp-besluiten en het bijbehorende MER ingediend. Een belangrijk punt daarin blijft de wetenschappelijke onderbouwing van de (nu nader gespecificeerde) mitigerende maatregelen. Voor NWEA is het belangrijk dat deze wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief kunnen zijn.