Doelstellingen haalbaar met windenergie

AD meldde begin januari dat Nederland haar doelstelling op het gebied van duurzame energie gaat halen. Het is dan echter wel noodzakelijk, constateert NWEA, om door te pakken met wind op zee én wind op land. Zonder windenergie zal de doelstelling niet gehaald worden. Het uitgangspunt van de huidige regering is echter juist om ten aanzien van in ieder geval wind op zee een pas op de plaats te maken.

Het AD refereert aan een bericht van de European Wind Energy Association, die haar gegevens heeft gebaseerd op een rapportage van de Nederlandse overheid afgelopen zomer aan de Europese Commissie hoe de 14 procent duurzame energie in 2020 gehaald kan worden. Daarbij wordt uitgegaan van bijna 6.000 MW aan windenergie op zee en van 6.000 MW op land. In de tussentijd is er een nieuwe regering gekomen die het beleid ten aanzien van duurzame energie heeft aangepast. De doelstelling is daardoor niet meer haalbaar, tenzij we snel kunnen handelen en het realiseren van offshore windparken alsnog mogelijk maken. Dit kan door onder andere een stabiel langjarig beleid vast te stellen zodat investeerders kunnen investeren in de offshore wind-projecten, door het snel aanwijzen van windwingebieden op de Noordzee en door procedures om tot vergunningen en subsidietoekenning te komen te vereenvoudigen.