Bijna door 2000 MW-barrière

Met de oplevering binnenkort van windturbines in de gemeenten Witmarsum en Tjekwerd in Friesland en Oosterhout in Brabant, zal er meer dan 2000 MW windenergie staan opgesteld in Nederland. Minister Cramer noemt het bereiken van de grens van 2000 MW 'een belangrijke mijlpaal op weg naar een meer duurzame energievoorziening', aldus meldt de website van VROM.

Nederland staat volgens minister Cramer de komende tijd voor de uitdaging om duurzame energie en dan met name windenergie een eigen plaats in onze dagelijkse omgeving te geven als onderdeel van ons landschap. "Het is daarom belangrijk het draagvlak en de betrokkenheid voor windenergie te vergroten. Bijvoorbeeld door omwonenden te betrekken en door betrouwbare en duidelijke informatievoorziening. Het blijft altijd een afweging tussen verschillende belangen, maar we moeten wel, in dialoog met de bewoners, flink investeren in duurzame energie. Alleen op die manier garanderen we een duurzame en schone energievoorziening voor de toekomst," laat de minister via haar website weten.

VROM baseert zich bij de berekening van het aantal MW op gegevens van Wind Service Holland. (Aanvulling oktober 2009: In de statistieken op de website Wind Service Holland werd enige later een correctie aangebracht, waardoor het aantal MW daalde. De 2000 MW-grens is ook op dit moment nog niet overschreden).