• Home
  • Nieuws
  • Windsector roept op tot dialoog met omwonenden

Windsector roept op tot dialoog met omwonenden

Een deel van onze leden heeft een anonieme dreigbrief ontvangen die claimt te spreken namens de bewoners van de Veenkoloniën. Naar aanleiding van berichtgeving hierover in het artikel: "Tegenstanders bedreigen windparkbouwers" (Dagblad van het Noorden, 16 juli 2018) hebben NWEA, het Rijk (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), de provincie Groningen en politie en justitie de actie veroordeeld en aangegeven dat bedreigingen, vernielingen en geweld niet worden getolereerd.

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is blij met deze bijval en roept op om binnen de grenzen van de wet en in gesprek te blijven. Dat is ook al jarenlang de inzet van de sector.

“Veranderingen in de woonomgeving, zoals plaatsing van windmolens, kan voor omwonenden een ingrijpende gebeurtenis zijn. Daarom zetten wij ons in voor een zorgvuldig proces met de omwonenden. In de Gedragscode,  de 'Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten' en in het Klimaatakkoord hebben wij afspraken gemaakt over het betrekken van de omgeving,” zegt directeur Berend Potjer. “Daarnaast hebben wij meegewerkt aan het ontwikkelen van goede regelgeving over geluid en slagschaduw en proberen wij de regels rondom verlichting op windmolens aan te passen om de lichthinder te verminderen.” 

“Daarnaast gaan onze leden graag ook met de omwonenden in gesprek om te kijken of bij individuele gevallen maatwerkoplossingen kunnen helpen. Anonieme brieven, dreigementen en vernielingen helpen dat gesprek echter niet vooruit. Wij roepen de mensen dan op om respectvol het gesprek aan te gaan en zich verder te onthouden van bedreiging, geweld en vernieling.”