• Home
  • Nieuws
  • NWEA blij met goede vooruitzichten windenergie op land

NWEA blij met goede vooruitzichten windenergie op land

 De ontwikkeling van windenergie op land komt op gang. Uit de rapportage Monitor Wind op Land van RVO blijkt dat na een aarzelend begin de doelstelling van 6000 MW vertraagd wordt gehaald, maar dat het daar niet bij blijft. De provincies hebben al voor 6800 MW aan windplannen in de steigers staan. Daarmee zet de positieve ontwikkeling van wind op land door ook nadat de doelstelling van het energie-akkoord alsnog is gerealiseerd. NWEA directeur Berend Potjer: “De afgelopen jaren is er veel geleerd, de overheden, bewoners en de windsector begrijpen elkaar steeds beter. Dat kost tijd, maar met die lessen kunnen wij nu sneller aan de slag en uiteindelijk meer realiseren.”

Nederland Windland

NWEA is positief over het perspectief. Uit de Monitor blijkt dat dat er momenteel al plannen liggen voor meer dan 6800 megawatt opgesteld vermogen. Naar verwachting zal windenergie zich de komende jaren ontwikkelen tot de belangrijkste energiebron van Nederland. Potjer: “Nederland is een echt windland. Met windenergie hebben wij de wereldzeeën bevaren en polders drooggemalen. Nu kunnen wij deze schone en efficiënte energiebron inzetten om onze stroom op te wekken en zo optimaal profiteren van onze weersomstandigheden.”

Regie in de regio

Vandaag zijn ook de tussenresultaten van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit vervolg op het huidige energieakkoord moet leiden tot een halvering van de broeikasgassen. Dat vraagt veel duurzame elektriciteitsopwekking en dat zal ruimtelijke effecten hebben. De windsector wil graag dat mensen zelf de regie pakken en wil daarom dat gemeenten samen met de bewoners in regionale klimaat- en energiestrategieën kijken hoe zij de broeikasgassen kunnen terugdringen.

‘Iedereen wil graag klimaatneutraal worden, maar mensen willen wel de vrijheid om te bepalen op welke wijze ze dat doen. Als sector vinden wij dat ook belangrijk, dat mensen meedenken over wat waar komt, dat zij betrokken worden bij de inrichting van hun eigen omgeving. Daarom stellen wij ook voor om regie voor de invulling van de doelstelling in de regio te houden. Dat inwoners, gemeenten en bedrijven in regionale klimaat- en energiestrategieën samen uitwerken hoe zij de duurzame energievoorziening willen vormgeven. Daar hebben wij alle technieken bij nodig en in Nederland Windland zal windenergie op land en op zee daar een belangrijke rol in spelen’, verwacht directeur Berend Potjer van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA).

Voor de Monitor Wind op Land 2017 kunt u hier terecht op de website van de Tweede Kamer.