• Home
  • Nieuws
  • Windenergie beste voor klimaat en Nederlandse economie

Windenergie beste voor klimaat en Nederlandse economie

 PBL Kostennotitie Energie: wind op land levert meeste op voor Nederland

Windenergie op land is de meest kosteneffectieve methode om CO2 uitstoot van energieproductie te verminderen. Dat meldt PBL vandaag in haar Kostennotitie Energie. NWEA directeur Berend Potjer: “Het is goed dat een onafhankelijke bron bevestigt wat wij al langer zeggen. Dat windenergie op land niet alleen de goedkoopste bron van duurzame energie is, maar Nederland ook veel oplevert, zoals banen en innovatie. Door lokale werkgelegenheid, goedkope stroom en participatie profiteren de lokale gemeenschappen en omwonenden meestal ook zelf van de projecten.“

Windenergie goedkoopste energiebron

PBL heeft diverse varianten doorgerekend en in alle varianten komen windenergie en zonne-energie op land er positief uit. Na efficiencymaatregelen in verkeer en industrie leveren ze zelfs de meeste maatschappelijke waarde op. Windenergie op land kent lage kosten en levert een positieve bijdrage aan de economie. De bouw en onderhoud van windmolens creëert banen en inkomsten voor Nederland. Dat geldt ook voor wind op zee, waar Nederland een van de marktleiders is.

Bij de varianten met veel duurzame stroom rekent PBL op stijgende kosten van wind op zee. De belangrijkste reden daarvoor is dat PBL ervan uitgaat dat de vraag niet meestijgt, waardoor de windmolens meer stroom produceren dan nodig en dus afgeschakeld zouden worden. Volgens NWEA is dat niet reëel. Berend Potjer:  “Woningen en industrie gaan van het Groningengas af en het vervoer moet in 2030 van de benzine en diesel af. De vraag naar stroom zal juist stijgen en dan moet je de windparken niet afschakelen, maar bijschakelen.“