• Home
  • Nieuws
  • NWEA ondertekent Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten

NWEA ondertekent Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten

Namens de Nederlandse windenergiesector ondertekent NWEA voorzitter Hans Timmers vandaag, 22 maart, met 26 andere organisaties de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. De Green Deal is geïnitieerd door de Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu om omwonenden “aan de voorkant” bij duurzame energieprojecten te betrekken. De energietransitie is een enorme uitdaging. Met de ondertekening van deze Green Deal onderschrijven de deelnemers het belang van het betrekken van de omwonenden en andere belanghebbenden bij de vertaling naar lokaal niveau. Daarbij zijn ook de verdeling van de lusten en lasten, de definitieve locatiekeuze en de uiteindelijke inrichting van een gebied onderwerp van gesprek.

 Hans Timmers is verheugd met deze breed gedragen Green Deal: “Als windsector hebben we al de gedragscode wind op land en het NWEA-manifest over het betrekken van en participeren door omwonenden. Deze Green Deal zien wij als een vervolg hierop en een verbreding hiervan. Het biedt een mooi kader voor alle partijen om aan de slag te gaan met participatie. Het is belangrijk dat ook overheden mede ondertekenen; zij spelen namelijk een belangrijke rol in het meenemen van de omgeving.“

De deelnemende organisaties [1] constateren dat de ideeën over participatie bij duurzame energieprojecten en de energietransitie volop in ontwikkeling zijn. Met de ondertekening van deze Green Deal geven de organisaties aan hun kennis en ervaringen bij lopende en nieuwe duurzame energieprojecten in te zetten om te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering.

Partijen gaan de komende twee jaar in drie stappen gezamenlijk aan de gang met:

  • inbrengen en delen van eigen ervaringen en kennis over participatie bij de inpassing van duurzame energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in perspectief tussen burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden;
  • het opdoen van inzichten en ideeën voor de wijze waarop participatieprocessen verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd en;
  • het delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten en ideeën met eigen achterbannen en geïnteresseerden daarbuiten.

Download hier de volledige Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten.

[1] Ondertekenende partijen zijn: Minister van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, InterProvinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Nederlandse WindEnergie Associatie, Particuliere Windturbine Exploitanten, Coöperatie Windunie UA, REScoopNL, Stichting Platform Bio-energie, Dutch Association Geothermal Operators, Stichting Platform Geothermie, Vereniging Holland Solar, Vereniging Energie-Nederland, Vereniging ODE Decentraal, Stichting Lerend Platform Energie & Omgeving, Nederlandse Vereniging van Banken, Federatie LTO Nederland, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid, Staatsbosbeheer, Stichting De Natuur en Milieufederaties, Stichting Natuur & Milieu.