• Home
  • Nieuws
  • NWEA verheugd over gunning van eerste subsidievrije windpark op zee in Nederland

NWEA verheugd over gunning van eerste subsidievrije windpark op zee in Nederland

Vandaag heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes tijdens een werkbezoek in Schiedam de uitslag bekendgemaakt van de aanbesteding voor het bouwen en exploiteren van een windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid). De ontwikkeling van dit windpark voor de kust van IJmuiden is gegund aan Nuon/Vattenfall. Het park van 700 MW zal in 2022 duurzame stroom uit wind leveren. Sinds de indiening van de biedingen in december 2017 is met belangstelling uitgekeken naar de uitslag, omdat dit het eerste windpark in Nederland is dat zonder overheidssubsidie gebouwd wordt.

De ontwikkelingen in de windsector volgen elkaar in razendsnel tempo op. In 2016 was de gunning van windpark Borssele III & IV aan het Blauwwind consortium al groot nieuws, omdat dit park in 2020 stroom kan leveren voor slechts 5,45 cent per kWh. Vandaag, nog geen anderhalf jaar later, kan de overheidssubsidie voor de ontwikkeling van windpark Hollandse Kust (zuid) helemaal achterwege blijven.  In Duitsland werd in 2017 het eerste subsidievrije offshore windpark gegund dat in 2025 operationeel zal zijn. Dat is drie jaar na oplevering van Hollandse Kust (zuid) I & II dat in 2022 als eerste subsidievrije windpark ter wereld in gebruik gesteld zal worden.

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is verheugd over de uitslag. Voorzitter Hans Timmers: “Allereerst feliciteren wij NWEA lid Nuon/Vattenfall van harte met de gunning en deze significante mijlpaal in de ontwikkeling van wind als bron van duurzame energie. Nu wij in Nederland zijn aangeland in een tijdperk van subsidievrije tenders, zijn kwalitatieve criteria doorslaggevend geweest bij de evaluatie van de biedingen. Dit is een belangrijke aanjager voor kostenefficiëntie, innovatie, het betrekken van stakeholders en de bescherming van het milieu. Daarnaast is NWEA nauw betrokken bij de (vervolg)routekaart en aangepaste wetgeving voor windenergie op zee, waarmee we belangrijke stappen kunnen zetten ter versterking van de sector. NWEA juicht deze ontwikkelingen ten zeerste toe.”

Over de toekomstige ontwikkelingen in de windsector zegt Hans Timmers “Voor de ontwikkeling van wind als pijler van een duurzame samenleving is het belangrijk dat de overheid blijft inzetten op ambitieuze doelen voor het opwekken van hernieuwbare energie door wind. De huidige onderhandelingen over het nieuwe Klimaatakkoord zijn essentieel om de energietransitie nog concreter vorm te geven en om de Nederlandse windsector te ondersteunen en verder te ontwikkelen.”