• Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:

Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

NWEA nieuws en reacties

23 juli 2014

De Europese Wind Energie Associatie (EWEA) verwacht dat in de landen van de Europese Unie komende 7 jaar in totaal 75 GW aan nieuw windenergie-vermogen wordt bijgeplaatst; een stijging van 64% ten opzichte van nu. In totaal staat in 2020 dan 192.4 GW opgesteld.

27 juni 2014

Het is nu mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen waarin het type windturbine nog flexibel is. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State (25-6-2014), in een zaak rondom de omgevingsvergunning voor windpark Bouwdokken. 

18 juni 2014

In een reactie op het conceptadvies basisbedragen SDE+ 2015 voor marktconsultatie geeft NWEA aan verheugd te zijn dat gedacht wordt aan een aparte categorie 'Wind op Dijklichamen'. Wel heeft NWEA bedenkingen over de wijze waarop winddifferentiatie doorgevoerd zal worden volgens het conceptadvies.

13 mei 2014

Prima om binnen de SDE+ meer rekening te houden met het windregime, maar nog beter als met locatiedifferentiatie ook de begrenzing in het aantal vollasturen verdwijnt. Dat stelt NWEA onder meer in de reactie die is ingediend op de plannen van het Rijk voor de SDE+ voor 2015. Voor wind op zee pleit NWEA er onder meer voor om ook ‘frontloading’ mogelijk te maken. 

7 april 2014

Elf grote windgebieden zijn opgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Om aan 6.000 MW te komen, zijn daarnaast nog veel andere windprojecten nodig. NWEA wijst vooral op het belang van een goede monitoring om zeker te zijn dat het doel in 2020 werkelijk wordt gehaald.

21 maart 2014

EWEA, de Europese associatie voor windenergie, maakt zich sterk voor een apart Europees nationaal bindend doel voor hernieuwbare energie in 2030, naast een doelstelling voor CO2-reductie. Zo’n apart doel is goed voor de verdere doorontwikkeling van windenergie en investeringszekerheid, blijkt ook uit doorrekeningen van de EU.

25 februari 2014


NWEA is van mening dat een belangrijke positieve stap is gezet met de doorvertaling van het SER Energieakkoord in de Structuurvisie Windenergie op Zee. Om de ambitie van 4.450 MW per 2023 daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In de zienswijze van NWEA op de Structuurvisie Windenergie op Zee gaat NWEA op deze voorwaarden in.

23 januari 2014

NWEA herkent een aantal punten van kritiek uit het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over de Structuurvisie Wind op Land, met name dat het jammer is dat in het Milieu Effect Rapport niet alle voor wind in beeld zijnde gebieden zijn beoordeeld. Dat schrijft NWEA in een persbericht.

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief