• Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie

Agenda windenergie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:

Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

  • RT @Deltawind1: Prachtige akkerranden bij onze turbines #ooltgensplaat http://t.co/y7H2QZHPON 6 uur 37 min ago
  • RT @betereenergie: De opgewekte stroom van 1 windmolen kan wel 350 sportvelden verlichten! Meer windweetjes? http://t.co/V7FEFn6pBG http://… 2 dagen 5 uur ago
  • @Jeroenmoos moet je zorgen voor level playing field: indirecte steun fossiel weg en de verborgen kosten van fossiel in de kostprijs brengen 2 dagen 5 uur ago
  • @vancalmthout Er is natuurlijk ook maar één gedragscode. Sector heeft zelf initiatief genomen die op te stellen. 2 dagen 5 uur ago
  • @Harevista windakkoord haalbaar maar tijdig bijsturen nodig als ergens te weinig ruimte blijkt. Dus vooral vinger aan pols en goed monitoren 2 dagen 5 uur ago

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

NWEA nieuws en reacties

4 september 2014

De 'Gedragscode draagvlak en participatie wind op land' is vandaag officieel overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Nationaal Energieakkoord. Nijpels ontving de gisteren getekende tekst uit handen van NWEA-voorzitter Jaap Warners.
De code is ondertekend door NWEA, de Stichting De Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu en Greenpeace Nederland.

3 september 2014

Draagvlak voor windenergie behouden en versterken door eenduidige afspraken te maken hoe de omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling van windparken. Vanuit die insteek hebben NWEA, de Stichting De Natuur en Milieufederaties, de Stichting Natuur &Milieu en Greenpeace Nederland op 3 september 2014 in Utrecht de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind

23 juli 2014

De Europese Wind Energie Associatie (EWEA) verwacht dat in de landen van de Europese Unie komende 7 jaar in totaal 75 GW aan nieuw windenergie-vermogen wordt bijgeplaatst; een stijging van 64% ten opzichte van nu. In totaal staat in 2020 dan 192.4 GW opgesteld.

27 juni 2014

Het is nu mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen waarin het type windturbine nog flexibel is. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State (25-6-2014), in een zaak rondom de omgevingsvergunning voor windpark Bouwdokken. 

18 juni 2014

In een reactie op het conceptadvies basisbedragen SDE+ 2015 voor marktconsultatie geeft NWEA aan verheugd te zijn dat gedacht wordt aan een aparte categorie 'Wind op Dijklichamen'. Wel heeft NWEA bedenkingen over de wijze waarop winddifferentiatie doorgevoerd zal worden volgens het conceptadvies.

13 mei 2014

Prima om binnen de SDE+ meer rekening te houden met het windregime, maar nog beter als met locatiedifferentiatie ook de begrenzing in het aantal vollasturen verdwijnt. Dat stelt NWEA onder meer in de reactie die is ingediend op de plannen van het Rijk voor de SDE+ voor 2015. Voor wind op zee pleit NWEA er onder meer voor om ook ‘frontloading’ mogelijk te maken. 

7 april 2014

Elf grote windgebieden zijn opgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Om aan 6.000 MW te komen, zijn daarnaast nog veel andere windprojecten nodig. NWEA wijst vooral op het belang van een goede monitoring om zeker te zijn dat het doel in 2020 werkelijk wordt gehaald.

21 maart 2014

EWEA, de Europese associatie voor windenergie, maakt zich sterk voor een apart Europees nationaal bindend doel voor hernieuwbare energie in 2030, naast een doelstelling voor CO2-reductie. Zo’n apart doel is goed voor de verdere doorontwikkeling van windenergie en investeringszekerheid, blijkt ook uit doorrekeningen van de EU.

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief