• Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:

Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Publiekscampagne

Lees verder >

NWEA nieuws en reacties

7 oktober 2014

Extra maatregelen zijn nodig om de duurzame energiedoelstellingen te halen, zo blijkt uit de Nationale Energie Verkenning (NEV), die de stand van het Energieakkoord aangeeft.

6 oktober 2014

Met grote verbazing heeft NWEA kennis genomen van de uitingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) van dit weekend over de kosten en baten van windenergie op zee.  NWEA is het met minister Kamp eens dat het hier gaat over een betreurenswaardige misser van het CPB.  Het CPB  stelt dat vanwege het feit dat het Europese emissiehandelssysteem niet werkt het geen zin zou heb

29 september 2014

NWEA heeft vandaag 29 september 2014 haar zienswijze ingebracht in de internetconsultatie over het concept  “Besluit tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de vereenvoudiging en uniformering van regels voor windparken op zee (algemene regels windparken op zee)”

22 september 2014

De wereldwijde windmarkt trekt weer aan, dit concludeert de WWEA - World Wind Energy Association - in haar halfjaarlijkse rapport over 2014. Enkele opvallende feiten: 

15 september 2014

In reactie op de internetconsulatie van STROOM, het voorstel voor de nieuwe elektriciteit- en gaswet, stelt NWEA dat de verantwoordelijkheid voor risico’s moet komen te liggen bij partijen die die risico’s het best kunnen managen en beïnvloeden.

4 september 2014

De 'Gedragscode draagvlak en participatie wind op land' is vandaag officieel overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Nationaal Energieakkoord. Nijpels ontving de gisteren getekende tekst uit handen van NWEA-voorzitter Jaap Warners.
De code is ondertekend door NWEA, de Stichting De Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu en Greenpeace Nederland.

3 september 2014

Draagvlak voor windenergie behouden en versterken door eenduidige afspraken te maken hoe de omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling van windparken. Vanuit die insteek hebben NWEA, de Stichting De Natuur en Milieufederaties, de Stichting Natuur &Milieu en Greenpeace Nederland op 3 september 2014 in Utrecht de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind

23 juli 2014

De Europese Wind Energie Associatie (EWEA) verwacht dat in de landen van de Europese Unie komende 7 jaar in totaal 75 GW aan nieuw windenergie-vermogen wordt bijgeplaatst; een stijging van 64% ten opzichte van nu. In totaal staat in 2020 dan 192.4 GW opgesteld.

27 juni 2014

Het is nu mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen waarin het type windturbine nog flexibel is. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State (25-6-2014), in een zaak rondom de omgevingsvergunning voor windpark Bouwdokken. 

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief