NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie
  • Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

Agenda windenergie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:


Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Publiekscampagne

Lees verder >

NWEA nieuws en reacties

13 mei 2015

Wanneer moeten initiatiefnemers van een windpark aan de slag met de gedragscode en participatie van omwonenden regelen; hoeveel geld is er beschikbaar voor die participatie; op welke wijze kan er samenwerking gezocht worden bij het versterken van draagvlak met natuur en milieuorganisaties? Die antwoorden moeten er snel komen bij de voorgenomen bouw van een windpark.

25 maart 2015

In onderstaande brief aan minister Kamp, vindt u de reactie van NWEA van 20 maart op de Consultatie AMvB, concept Besluit elektriciteit en gas, wetgevingsagenda STROOM. Hierin geeft NWEA haar reactie op de schadecompensatieregels voor wind op zee.

25 maart 2015

NWEA is van mening dat het onwenselijk is om de internationale regelgeving (Annex 14 en European Aviation Safety Agency,  Part Aerodrome-Design) niet te volgen. Recent is namelijk in Europees verband besloten om geen ‘outer horizontal surface’ op te nemen in de regelgeving.

14 maart 2015

Tennet heeft een nieuwe website gelanceerd, waar belanghebbenden feedback kunnen geven over de ontwikkeling van een offshore elektriciteitsnet. Sinds enige tijd raadpleegt TenneT belanghebbenden betreffende technologie en planning.

12 maart 2015

Het Windgebied Borssele ligt bij de zuidelijke grens van de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ), ongeveer 0,5 km van de Belgische EEZ. De totale oppervlakte is ongeveer 344 km2. Naar verwachting wordt het gebied in 4 kavels verdeeld voor de bouw van 4 windparken met een totale capaciteit van 1.400 MW.

12 maart 2015

De vraag hoe we de vastgestelde winddoelstellingen van 2014 gaan behalen is actueler dan ooit. En dat het een flinke uitdaging is (en zal blijven, daar zijn velen het over eens. Is het überhaupt haalbaar en zo ja, hoe dan? En hoe verloopt de samenwerking en zorgen we voor voldoende (burger)participatie? Kortom, nog veel vragen en lessons to be learned!

26 februari 2015

Deze subsidie is bedoeld voor onderzoek en ontwikkelingsprojecten met als doel om de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren zonder demonstratiemogelijkheden. Dit betreft projecten die verder van de markt staan en mogelijk pas na 2023 tot daadwerkelijke toepassingen zullen leiden.


17 februari 2015

De opkomst van windenergie passeert nu kolen en gas. Het vermogen dat de windsector in de EU in 2014 installeerde was meer dan de aanwas van gas en kolen gecombineerd, stelt EWEA, de European Wind Energy Association op grond van haar nieuwste statistieken.

17 februari 2015

Ed Nijpels en de SER gaan in de aanval tegen critici van hun ‘peperdure’ energieplannen. Onrealistische berichten over windmolens en groene stroom worden vanaf hedenochtend actief ontzenuwd met een online feitenchecker op de website van de SER.

28 januari 2015

Participatie in de windenergie is een gebied dat volop in beweging is. Om die reden werden een aantal best practices van participatie – in binnen en buitenland – onlangs (23-1-2015) gedeeld. De NWEA-workshop, gehouden op het kantoor van DHVHaskoning, was een samenwerking tussen DHVHaskoning en Edeleiss Renewables Advisors. In de volgende Windnieuws staat een verslag hiervan.

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief