• Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie

Agenda windenergie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:

Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

  • Nieuwe bestuursleden bij acclamatie benoemd. 15 uur 17 min ago
  • Ambitieuze begroting op ALV aangenomen. 15 uur 18 min ago
  • Mooie presentatie over Windpark Krammer - grootste burgerinitiatief van NL - voor NWEA ALV 15 uur 19 min ago
  • @HenriBontenbal @bnrduurzaam uiteraard wel! Maar BNR wilde nog meer checken las ik. 1 dag 16 uur ago
  • "@bnrduurzaam: @HenriBontenbal We kunnen als NWEA verwijzen naar de experts uit de windsector, mocht je daar behoefte aan hebben Mark! 1 dag 17 uur ago

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Publiekscampagne

Lees verder >

NWEA nieuws en reacties

13 januari 2015

Enkele feiten over windenergie in kader van Kamerdebat Energieakkoord

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gesproken over het Energieakkoord. De afgelopen maanden was er veel publiciteit over windenergie.

17 december 2014

Deze week is gestart met de eerste test van de pilot windmolenverlichting: knipperende contourverlichting. Hierna volgen een testen voor vast brandende contourverlichting en één die afhankelijk van het weer in intensiteit verschilt.

9 december 2014

 

Het bestuur van NWEA deelt mee dat in goed overleg is overeengekomen dat Ton Hirdes zijn werkzaamheden voor NWEA per 31-12-2014 beëindigt. In de komende weken vindt overdracht van taken binnen het bureau van NWEA plaats. 

20 november 2014
Ter uitbreiding is NWEA op zoek naar twee nieuwe (senior) branchespecialisten: één voor offshore windenergie en één voor wind op land.
19 november 2014

Windparken op zee zijn een goede investering in de toekomst. De plannen van het Energieakkoord voor windparken op zee kosten Nederland maximaal 1,2 miljard euro of leveren maximaal 12,3 miljard euro op, afhankelijk van de klimaatschade door CO2-uitstoot.

17 november 2014

Het vervangen van bestaande turbines met subsidies kwam vanochtend in het nieuws. Vorige week waren er Kamervragen over.

13 november 2014

Waardering van de minister van Economische Zaken voor de opstellers van de 'Gedragscode draagvlak en participatie wind op land'. Dat blijkt uit de 'appreciatie' van de gedragscode die minister Kamp aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 'De code bevat een aantal nuttige basisprincipes ten aanzien van planparticipatie.

3 november 2014

Het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Zeewolde, windparkeigenaar Nuon en de windsector (NWEA), starten dit najaar een onderzoek om verschillende vormen van verlichting op windmolens te testen. Zowel de luchtvaart als omwonenden en belanghebbenden werken hieraan mee.

7 oktober 2014

Extra maatregelen zijn nodig om de duurzame energiedoelstellingen te halen, zo blijkt uit de Nationale Energie Verkenning (NEV), die de stand van het Energieakkoord aangeeft.

5 oktober 2014

Met grote verbazing heeft NWEA kennis genomen van de uitingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) van dit weekend over de kosten en baten van windenergie op zee.  NWEA is het met minister Kamp eens dat het hier gaat over een betreurenswaardige misser van het CPB.  Het CPB  stelt dat vanwege het feit dat het Europese emissiehandelssysteem niet werkt het geen zin zou heb

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief