• Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie

Agenda windenergie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:

Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

  • RT @Vision23: Bijdrage windenergie aan totale Nederlandse stroomgebruik stijgt met Energieakkoord van 4,5% in 2013 naar 27% in 2023 http://… 3 dagen 5 uur ago
  • Reactie NWEA op brief minister aan 2e Kamer over offshore wind (oa aanwijzen gebied en geen bestaande vergunningen) http://t.co/73pH2c4S0T 3 dagen 5 uur ago
  • Kabinet wil drie windparken op zee. Kabinet gaat voor Borssele volgens @NOS http://t.co/HFShIwp25v 5 dagen 12 uur ago
  • RT @AlexKaat: CEO #Eneco over verbijstering veranderde regels wind op zee #RTL-Z http://t.co/gIN3EkT2Go 5 dagen 13 uur ago
  • RT @WindNu: Windcongres 7 oktober tijdens Energie 2014 - Windnu http://t.co/TOmSRh1pnB #windenergie 5 dagen 13 uur ago

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

NWEA nieuws en reacties

29 september 2014

NWEA heeft vandaag 29 september 2014 haar zienswijze ingebracht in de internetconsultatie over het concept  “Besluit tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de vereenvoudiging en uniformering van regels voor windparken op zee (algemene regels windparken op zee)”

28 september 2014

In de kamerbrief ‘Windenergie op zee’ van vrijdag 26 september 2014 heeft het kabinet bekend gemaakt dat het drie gebieden heeft gekozen waar de komende jaren windparken op zee kunnen worden ontwikkeld. Met deze keuze is een flinke stap gezet om het doel uit het Energieakkoord om meer duurzame energie uit wind op te wekken, dichterbij gebracht.

22 september 2014

De wereldwijde windmarkt trekt weer aan, dit concludeert de WWEA - World Wind Energy Association - in haar halfjaarlijkse rapport over 2014. Enkele opvallende feiten: 

15 september 2014

In reactie op de internetconsulatie van STROOM, het voorstel voor de nieuwe elektriciteit- en gaswet, stelt NWEA dat de verantwoordelijkheid voor risico’s moet komen te liggen bij partijen die die risico’s het best kunnen managen en beïnvloeden.

4 september 2014

De 'Gedragscode draagvlak en participatie wind op land' is vandaag officieel overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Nationaal Energieakkoord. Nijpels ontving de gisteren getekende tekst uit handen van NWEA-voorzitter Jaap Warners.
De code is ondertekend door NWEA, de Stichting De Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu en Greenpeace Nederland.

3 september 2014

Draagvlak voor windenergie behouden en versterken door eenduidige afspraken te maken hoe de omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling van windparken. Vanuit die insteek hebben NWEA, de Stichting De Natuur en Milieufederaties, de Stichting Natuur &Milieu en Greenpeace Nederland op 3 september 2014 in Utrecht de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind

23 juli 2014

De Europese Wind Energie Associatie (EWEA) verwacht dat in de landen van de Europese Unie komende 7 jaar in totaal 75 GW aan nieuw windenergie-vermogen wordt bijgeplaatst; een stijging van 64% ten opzichte van nu. In totaal staat in 2020 dan 192.4 GW opgesteld.

27 juni 2014

Het is nu mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen waarin het type windturbine nog flexibel is. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State (25-6-2014), in een zaak rondom de omgevingsvergunning voor windpark Bouwdokken. 

18 juni 2014

In een reactie op het conceptadvies basisbedragen SDE+ 2015 voor marktconsultatie geeft NWEA aan verheugd te zijn dat gedacht wordt aan een aparte categorie 'Wind op Dijklichamen'. Wel heeft NWEA bedenkingen over de wijze waarop winddifferentiatie doorgevoerd zal worden volgens het conceptadvies.

13 mei 2014

Prima om binnen de SDE+ meer rekening te houden met het windregime, maar nog beter als met locatiedifferentiatie ook de begrenzing in het aantal vollasturen verdwijnt. Dat stelt NWEA onder meer in de reactie die is ingediend op de plannen van het Rijk voor de SDE+ voor 2015. Voor wind op zee pleit NWEA er onder meer voor om ook ‘frontloading’ mogelijk te maken. 

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief