Overzicht kavels Hollandse kust.

Raad van State: Windparken Hollandse Kust III en IV kunnen doorgaan

De in de Noordzee geplande windparken Hollandse Kust III en IV mogen definitief worden gerealiseerd. De Raad van State heeft eerder deze week de beroepen tegen de kavelbesluiten verworpen. De beroepen waren afkomstig van de Stichting Vrije Horizon, Stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust en een visser. Tegen de uitspraak die nu is gedaan is geen hoger beroep meer mogelijk. Ook de termijn dat andere partijen bezwaar kunnen maken is verstreken.

Lees meer

Maatschappelijke consultatie Noordzeeoverleg van start

 In het Noordzeeoverleg praten diverse stakeholders op de Noordzee met elkaar om samen te komen tot een plan voor een duurzame transitie voor het ruimtegebruik op de Noordzee. NWEA zit aan tafel bij dit overleg om de belangen van de windsector te vertegenwoordigen. Graag nodigen wij onze leden met een oplossing of concreet idee voor deze opgaven en het effect daarvan op ruimtegebruik van de Noordzee in te dienen via de digitale vragenlijst op de website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Meer informatie over het Noordzeeoverleg vindt u op de website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

 

 

Toekomstig Windpark Maasvlakte 2 levert slechts de helft van het potentieel

 De tender van een groot windpark op de Maasvlakte 2 is al bij de start een grote teleurstelling. Bij gebruik van de meest moderne technieken kan het toekomstige windpark met een gepland opgesteld vermogen van ongeveer 100 MW per jaar in potentie zo’n 400 GWh opbrengen. De beperkende voorwaarden vanuit het huidige bestemmingsplan zorgen er echter voor dat het park naar schatting minder dan de helft daarvan gaat opbrengen.  

Lees meer

2-daagse offshore wind missie naar Bremerhaven groot succes

Onze 2-daagse offshore wind missie naar Bremerhaven en Bremen was een hit!

Een paar getallen: 2 contracten, 1 MOU, 50 Nederlandse bedrijven die hun Duitse counterparts ontmoeten, 3 bedrijfsbezoeken, 300+ gasten bij het Holland Trade Dinner, 18 sprekers tijdens het seminar, en een heel speciaal moment voor ons allemaal toen onze Koning en Koningin, vergezeld door Minister Sigrid Kaag, zich even bij onze delegatie voegden om meer te weten te komen over offshore wind, onze bedrijven en onze ambities.

Namens de missieleider (en onze voorzitter) Hans Timmers MBA van ons allemaal: dankjewel Andreas Wellbrock van de WAB, Andreas Reuter van het Fraunhofer IWES, Nederlandse ambassadeur voor Duitsland Wepke Kingma, NBSO Hamburg, en Falck, Deutsche Windtechnik AG, BIBA - Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH, Handelskammer Bremen.

En onze grote dank voor de interesante presentaties van onze Nederlandse sprekers en vertegenwoordigers op de Market Place: Erik Bertholet, Gerard Keser, Katja Roose, Willem den Ouden, David Molenaar, Manon van Beek, Joris Veldhoven, Glen Donnelly, Edwin van de Brug, Ruud de Bruijne, Koos-Jan van Brouwershaven, Cora Burger, Alla Swets-Melnikova, Breman Machinery B.V., Roy Osinga, Hendrik-Jan Bakhuizen en hun Duitse counterparts! Wij zijn trots om onderdeel uit te maken van deze opwindende en groeiende industrie!

Wind & Water Works!

NWEA en Holland Solar: 'Verhoog inzet zonne- en windenergie op land naar 45 TWh'

OPINIE | Hans Timmers, bestuursvoorzitter NWEA en Jaap Baarsma, voorzitter Holland Solar

Onderstaand artikel is op 12-12-2018 verschenen op de opiniepagina van Energeia: https://energeia.nl/energeia-artikel/40076601/nwea-en-holland-solar-verhoog-inzet-zonne-en-windenergie-op-land-naar-45-twh

NWEA en Holland Solar dagen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) uit om ruimer in te zetten op zonne- en windenergie op land. De opdracht vanuit het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord luidt 35 TWh, maar 45 TWh is veel verstandiger.

Lees meer