NWEA logo

Agenda windenergie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:


Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Publiekscampagne

Lees verder >

Green Deal Offshore Windenergie

De Rijksoverheid en de Nederlandse Wind Energie Associatie hebben in het laatste kwartaal van 2011 een handtekening gezet onder de gezamenlijke Green Deal Offshore Windenergie. Kernbegrippen in deze Green Deal zijn onder meer een forse kostenreductie door innovatie en beleidsmatige aanpassingen, proeftuinen en het verder vormgeven van wet- en regelgeving.

Doel van de Green Deal Offshore Windenergie is tussen nu en 2020 de kostprijs van offshore wind met minimaal 40% omlaag te brengen. Innovatie en proeftuinen zijn in de Green Deal gekoppeld aan verdere beleidsontwikkeling om offshore windparken mogelijk te maken. En zodoende de condities te scheppen voor grootschalige uitrol op het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit om een strategische groei van de offshore windmarkt vanuit Nederland te bewerkstelligen, een krachtige thuismarkt te creëren en de klimaatdoelen te halen.

Onderdeel van de Green Deal is een bedrijvencoalitie. Met deze coalitie bundelt NWEA de innovatieve initiatieven van bedrijven om een kostprijsreductie van offshore windenergie mogelijk te maken. Bijna 50 bedrijven zijn inmiddels aangesloten. Naast de Green Deal Offshore Windenergie en haar bedrijvencoalitie zal ook het InnovatieContract een belangrijke rol spelen t.a.v. innovatie en kostprijsreductie. Om te voorkomen dat zaken dubbel worden gedaan, is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen NWEA en de InnovatieTafel.

De tekst van de Green Deal Offshore Windenergie is onder aan deze pagina te vinden evenals het persbericht dat NWEA eerder over de Green Deal heeft doen uitgaan. De door de minister en staatssecretaris ondertekende Green Deal ontvangen wij binnenkort van de ministeries; deze zal vervolgens als pdf worden opgenomen op deze website.

Meer informatie over de Green Deal Offshore Windenergie
Voor meer informatie of een gesprek over de Green Deal kunt u contact opnemen met Ton Hirdes.
Contactgegevens:
Email: thirdes@nwea.nl
Telefoon: 030-231 6977

Relevante webpagina’s
Beleidsontwikkeling
De Bedrijvencoalitie
Overzicht van deelnemende bedrijven 
Bijeenkomsten
Stimulering van innovatie i.s.m. Innovatietafel
Hollands Glorie

BijlageGrootte
Green Deal Offshore Windenergie oktober 11 (scan).doc.pdf436.33 KB
Green Deal Offshore Windenergie 3 okt 11 (onopgemaakte tekstversie).pdf79.53 KB
Persbericht Green Deal Offshore Windenergie 3 okt 2011.pdf169.81 KB
Green Deal Windenergie op zee (ondertekende versie).pdf3.08 MB

Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)

Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH  Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief