NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie
  • Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

Agenda windenergie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:


Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Publiekscampagne

Lees verder >

Doel en visie van NWEA

De Nederlandse Wind Energie Associatie behartigt de belangen van windenergie. NWEA wil overheid en bedrijfsleven bewegen meer werk te maken van windenergie. Ook wil NWEA de positieve betrokkenheid van het publiek bij windenergie vergroten. Windenergie is de meest duurzame energiebron.
 

Samenstelling, afstemming en afspiegeling

In NWEA werken de organisaties en bedrijven samen, die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie op land en op de Noordzee, van particuliere windturbine eigenaar tot energiebedrijf en van onderhoudsbedrijf tot windturbinefabrikant.

 
Om tot een goede interne afstemming te komen over de NWEA standpunten in onze brede achterban, heeft NWEA 6 commissies en meer dan 10 werkgroepen, waar alle leden die actief inbreng willen geven zitting in kunnen nemen. NWEA bewaakt een goede afspiegeling van de achterban in de commissies en werkgroepen. De NWEA standpunten en zienswijzen worden afgestemd in de commissies. Bij nieuwe standpunten die afwijken van eerdere standpunten van NWEA, volgt een check langs het bestuur. Ook bij voorstellen die een verandering voor de hele sector als gevolg hebben, wordt het bestuur gevraagd zich hierover uit te spreken. NWEA bewaakt ook een goede afspiegeling van de achterban in het bestuur. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering benoemde natuurlijke personen die een zo breed mogelijk belang uit de sector dienen  vertegenwoordigen. Sinds 2012 zijn er ook bestuurszetels voor premiumleden, leden die vrijwillig een hogere contributie betalen. Om te voorkomen dat dit een scheve verhouding oplevert in de afspiegeling in het bestuur is - bij het instelling van het premiumlidmaatschap- vastgesteld dat voor elke premiumbestuurszetel een niet-premiumzetel wordt gecreëerd die wordt gevuld door een niet-premiumlid die wordt gekozen door de niet-premiumleden in de Algemene Ledenvergadering.
 
NWEA werkt in de Duurzame Energie Koepel (de Duurzame Energie Koepel) samen met onder andere Holland Solar, Stichting Platform Bio-energie, Dutch Heat Pump Association, de Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslag, EWA (Energie uit Water) en ODE aan de totstandkoming van een duurzame energievoorziening. NWEA is daarnaast aangesloten bij EWEA, de European Wind Energy Association.
 
Met de wereldwijde aandacht voor klimaat en de ambitieuze doelstellingen van Europa en Nederland staat duurzame energie en daarmee ook windenergie positief in de belangstelling. NWEA wil dat momentum zien te benutten. Het streven is een duurzame energiehuishouding in Nederland in 2050.
 
NWEA ziet kansen voor het uitbreiden van windenergie tot 6000 MW opgesteld vermogen in 2020 zowel op land als op zee. Er staat nu ruim 2000 MW op land (stand september 2011) en 228 MW op zee. Op de Noordzee kan windenergie doorgroeien tot 20.000 MW in 2050. Daarmee zal windenergie in 2050 in 40 tot 50% van het elektriciteitsverbruik Nederland kunnen voorzien en zo een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame energievoorziening.

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief