Versnelling richting de energierevolutie

Het lijkt wel of de wereld steeds sneller draait in de energietransitie. Verdienmodellen staan op z’n kop, politiek wordt er meer en meer gediscussieerd over klimaat, ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs en waar en wanneer kolencentrales vervroegd moeten sluiten. Ook het debat over maatschappelijke kosten van energie vindt meer en meer plaats. Het zijn dynamische tijden.

Lees meer

Verbind mensen met de brede maatschappij voor meer acceptatie van windenergie

Voor iedere organisatie is het waardevol om af en toe een stapje opzij te zetten om vanuit een breder perspectief te kijken waar we het allemaal voor doen. Zeker voor de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) is dat van belang, want als duurzame branchevereniging hebben wij uiteindelijk een maatschappelijke opgave om de weg naar duurzaamheid te versnellen.

Lees meer

Landschapsarchitect zet selectief alle nuances over boord

Op 24 mei gaf landschapsarchitect Han Lörzing in het Nederlandse Dagblad en het Reformatorisch Dagblad een beknopt college over de inrichting van Nederland. Het meerderdeel van zijn woorden is genuanceerd. Het is immers lastig om neutrale uitspraken te doen over de vraag wat een goede inrichting is, laat staan wat een mooi landschap is.

Lees meer

Volop participatie van omwonenden in windprojecten

Voor wie de laatste maanden de krant openslaat lijkt het fors te stormen in windland. Felle tegenstanders van windmolens in bijvoorbeeld Drenthe weten gemakkelijk de media te halen. Kranten wekken daarbij al snel de indruk dat overheden en projectontwikkelaars over de burger heenlopen.

Lees meer

Verandering en ambitie door leiderschap

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in politiek Den Haag en medialand veel te doen is over de energietransitie. De krachten over de al dan niet versnelde afbouw van het gebruik van kolen, een haperende kerncentrale in België, de gasproblematiek in Groningen en nieuwe discussie over de inpassing van hernieuwbare energie in de omgeving maken het leven boeiend.

Lees meer