• Home
  • Blog
  • Windmolens snel rijk? Een nuance

Windmolens snel rijk? Een nuance

Wie snel rijk wil worden, moet een windmolen kopen. Dat beeld schetst de Volkskrant op 9 en 15 december. Door de prijs van een windmolen af te zetten tegen inkomsten uit de verkoop van stroom en een stimuleringsregeling van de overheid lijken windmolens op de kip met de gouden eieren.

Een moderne windmolen levert inderdaad veel op. Niet alleen stroom voor gemiddeld 2.000 huishoudens maar ook schone energie, en dat is nodig in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar zoals elk apparaat, en moderne windmolens zijn grote apparaten, heeft een windmolen jaarlijks onderhoud nodig.

Bovendien ben je er niet met de aanschafprijs en het onderhoud. Zo zijn eigenaren van een windmolen veel geld kwijt aan de bouw en de fundering, de aansluiting op het elektriciteitsnet, de aanvraag van een vergunning, belasting en afdrachten aan decentrale overheden. Pas als deze kosten en bedrijfsrisico's worden meegenomen, kunnen we zeggen hoeveel een windmolen oplevert.

Op basis van cijfers van het onafhankelijke ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) blijken windmolens helaas niet de kortste weg naar puissante rijkdom. In de praktijk ligt het rendement van een windmolen tussen de 5 en 10 procent van het eigen vermogen van een windproject. Voor zo'n rendement komen veel ondernemers in Nederland hun bed niet uit.

Door deze artikelen lijkt het of windmolens alleen worden beheerd door geldwolven met eurotekens in de ogen. Ten onrechte, want ondernemers en coöperaties van burgers in de windsector geven het goede voorbeeld hoe we met een reëel verdienmodel Nederland duurzaam en welvarend kunnen maken.

(Bijdrage in de Volkskrant van 19 december 2015 door Hans Timmers, voorzitter Nederlandse WindEnergie Associatie)