• Home
  • Blog
  • Verbind mensen met de brede maatschappij voor meer acceptatie van windenergie

Verbind mensen met de brede maatschappij voor meer acceptatie van windenergie

Voor iedere organisatie is het waardevol om af en toe een stapje opzij te zetten om vanuit een breder perspectief te kijken waar we het allemaal voor doen. Zeker voor de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) is dat van belang, want als duurzame branchevereniging hebben wij uiteindelijk een maatschappelijke opgave om de weg naar duurzaamheid te versnellen.

Dat brede perspectief is met name essentieel als een deel van de maatschappij weerstand uit tegen deze maatschappelijke doelstelling. Bij windenergie is dit voor een kleine groep duidelijk het geval. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voorstander van meer windmolens in ons land. Een kleine groep is tegen windenergie.

Bij die tegenstanders gaat het vaak om omwonenden van locaties waar nieuwe windmolens moeten komen te staan. Hoewel windmolens duidelijk het landschap en het uitzicht kunnen veranderen, gebruiken tegenstrevers vaak ook argumenten die minder hout snijden, zoals slagschaduw en extreme geluidsoverlast.

Hoewel windmolens moeten voldoen aan de algemene, strenge normen voor bijvoorbeeld geluid, lopen de emoties tegen windmolens op verschillende plekken in Nederland bijzonder hoog op. Pas als je deze emoties in een breder kader bekijkt, wordt duidelijk wat er op veel van deze plekken aan de hand is. Het gaat om brede verandering.

In zijn essay ‘Nederland, niet langer verbonden’ geeft Bas Heijne hierover een paar inzichten. Volgens hem lopen emoties vaak zo hoog op omdat veel Nederlanders het gevoel bezitten dat ze eigenwaarde hebben verloren. Volgens Heijne ligt de oorzaak van dit “heftig gevoel van miskenning en niet gezien worden” in het verlies van een gemeenschappelijk -vaak lokaal- gevoel van verbondenheid dat veel mensen ervaren.

“Wanneer mensen zich meer en meer als de individuele vertegenwoordiger van een algemeenheid gaan zien – een positie, een overtuiging of een identiteit – wordt een werkelijk gevoel van verbondenheid met anderen moeilijk en misschien wel onmogelijk”, schrijft hij. “Dit veroorzaakt een sterkere autonomie waardoor er weerstand ontstaat”.

Voor mensen met deze gevoelens is het erg lastig om veranderingen in hun omgeving - zoals de plaatsing van windmolens - te accepteren, ook als die verandering het algemeen nut dient. De les uit de woorden van Bas Heijne is een les in duurzaamheid en actie tot meer verbondenheid en een luisterend oor. Willen wij Nederland verduurzamen, dan zal de verbinding van mensen met de brede maatschappij moeten worden verbeterd. In de verbinding zal de hogere context van verandering een plek kunnen krijgen, immers alleen maar ‘nee’ betekent geen vooruitgang. Verandering is een proces van stap voor stap, gericht op beter. Stilstand is immers achteruitgang.

Op dat moment betekent de plaatsing van een windmolen in de buurt geen deuk in de eigenwaarde van omwonenden. Dan geven windmolens het goede gevoel dat vlakbij hen in de buurt duurzame, schone windenergie voor de maatschappij wordt opgewekt. Waarbij geluisterd wordt naar de lokale burger en hij of zij het liefst actief deelneemt aan de verandering. En... mede accepteert dat de omgeving werkelijk verandert tijdens de energietransitie.

Hans Timmers
Voorzitter Bestuur NWEA