Open Winddag 2016

Zaterdag 18 juni 2016 kon iedereen een windmolen bezoeken tijdens de jaarlijkse Open Winddag. Het was de vijfde keer dat iedereen van dichtbij een molen kon komen bekijken om te zien hoe een windmolen draait, om te horen hoeveel schone energie een windmolen of windpark opbrengt en om te luisteren naar het geluid van schone energieproductie. Op sommige plekken werden bij de windmolen leuke activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld kamperen onder de molen met een BBQ en kampvuur. Door uit te zoomen op de landkaart hieronder zie je alle windmolens die eind juni 2016 werden opengesteld. In de informatie naast de kaart staan alle details over de windmolens die open waren.

Deze website draait op 100% windstroom

De website van NWEA draait volledig op stroom opgewekt door windmolens. Onze website wordt gesponsord en gehost door Greenhost. Dit webhosting-platform is ten eerste veel energiezuiniger dan vergelijkbare systemen en draait 100 procent op stroom opgewekt door windmolens. Greenhost zet zich daarnaast in voor een open en vrij internet. 

gh logo naam medium

Blog

Windsector voldoet aan regels voor veilig werken

Windsector voldoet aan regels voor veilig werken

De windsector wil lessen trekken uit het verschrikkelijke ongeluk in 2013 waarbij twee monteurs om het leven kwamen. De sector voldoet op dit moment al aan de wettelijke regels voor veilig werken (de Arbowet) en wil de voorschriften hiervoor blijven verbeteren.

Lees meer

Planbureau en ECN onderschatten kostendaling windenergie

Planbureau en ECN onderschatten kostendaling windenergie

PBL, ECN en CBS zijn veel te pessimistisch over kostendalingen in de windenergie. Dat stelt de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) in reactie op de Nationale Energieverkenning (NEV). Terwijl de kosten in de praktijk hard dalen, en uit onderzoek blijkt dat deze nog tientallen procenten kunnen zakken, rekenen de schrijvers van de NEV met een marginale daling van de prijs van windenergie.

Lees meer

Regeerakkoord Rutte III betekent belangrijke kans voor meer windenergie

Regeerakkoord Rutte III betekent belangrijke kans voor meer windenergie

 

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) ziet het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte III als een belangrijke kans om tot 2030 flink meer windenergie te realiseren. In het Regeerakkoord staat onder andere dat er meer kavels voor nieuwe windparken op zee bijkomen.

Lees meer

Windparken boven Wadden brengen Parijs dichterbij

Windparken boven Wadden brengen Parijs dichterbij

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is het eens met de oproep van de provincie Groningen dat meer windparken ten noorden van de Wadden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening. Volgens NWEA moeten alle locaties op zee bekeken worden om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

Lees meer

NWEA-manifest: Windenergie in Nederland

NWEA-manifest: Windenergie in Nederland

In 2025 heeft windenergie niet langer overheidssteun nodig. Nieuwe windprojecten op land worden voor 50% opengesteld voor participatie door de omgeving, door burgers en bedrijven. Verder moeten regio's financiële verantwoordelijkheid krijgen voor de opwekking van duurzame energie. Deze uitgangspunten en voorstellen heeft NWEA in een manifest naar de informateur gestuurd.

Lees meer

Steeds onwaarschijnlijker dat doel windenergie op land wordt gehaald

Steeds onwaarschijnlijker dat doel windenergie op land wordt gehaald

Nederland maakt grote stappen in het plaatsen van windmolens op land. Tegelijkertijd is het steeds onwaarschijnlijker dat we de doelstelling van 6.000 megawatt op land in 2020 gaan realiseren. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde monitor Wind op Land. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en Natuur & Milieu betreuren dit.

Lees meer

Leden van NWEA

NWEA is de brancheorganisatie van de hele windsector: van ontwikkelaars van windparken, energiebedrijven en energiecoöperaties tot fabrikanten van windmolens, adviesbureau's, scholingsinstellingen, financiële of juridische dienstverleners, toeleveranciers en onderhoudsbedrijven.

Voor ieder bedrijf of iedere organisatie die betrokken is bij windenergie staat lidmaatschap van NWEA open. Lid worden betekent ook dat u kunt deelnemen aan de inhoudelijke Commissies en Werkgroepen van NWEA. In deze groepen wordt beleid vastgesteld en informatie uitgewisseld. Lees hier meer over NWEA.

Download de ledenlijst van NWEA

8261025336 5928fcd8db o