Disclaimer

Aansprakelijkheid

Deze website van NWEA is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie van NWEA of van anderen op deze site. NWEA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde.


Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van NWEA worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.


Copyright fotomateriaal

De foto’s op deze site van NWEA zijn veelal geleverd door leden van NWEA. Deze foto’s mogen niet zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. De op de site gebruikte foto’s van EWEA mogen wel elders worden benut, mits voorzien van copyright EWEA en indien vermeld de naam van de maker.


Privacyverklaring en klikgedrag

NWEA hecht belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NWEA houdt zich aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Op de website van NWEA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren.


Links naar andere sites

Op deze website van NWEA staan links naar websites van andere partijen. NWEA draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. U kunt eventueel op de door u bezochte site kijken of deze een privacyverklaring bevat en of u zich daarin kunt vinden.


Colofon

De redactie van deze website berust bij het bureau van NWEA, de Nederlandse WindEnergie Associatie, te Utrecht.

Contributie

Voor exploitanten van windturbines is de hoogte van de contributie afhankelijk van het opgesteld vermogen. Voor leden die alleen of daarnaast ook andere activiteiten ontplooien, geldt dat de hoogte van de contributie ook bepaald kan worden door de omzet op het gebied van windenergie binnen Nederland of het aantal werknemers voor de Nederlandse activiteiten.

Voor buitenlandse bedrijven zonder omzet in Nederland geldt een apart tarief. Een hogere afdracht, om meer inzet door NWEA mogelijk te maken, is natuurlijk altijd welkom. Zo kunnen bedrijven er ook voor kiezen om 'Sponsorlid' te worden, met onder meer een extra vermelding op de NWEA-website, of 'Premiumlid' met daarnaast ook het recht op een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van NWEA.

N.B. sinds 2015 vervalt voor particuliere exploitantende verplichte koppeling met het PAWEX-lidmaatschap.

Download de contributiestructuur