• Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:

Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

  • @evertkkn @helenevanrijn ja 4 uur 23 min ago
  • RT @IenMTweedeKamer: Het algemeen overleg Windenergiegebieden zal - zoals gepland - doorgang vinden op 24 april 2014 van 10.00 tot 14.00 uu… 11 uur 29 min ago
  • Vandaag bij NWEA echte wind op land dag, met commissievergaderingen over o.a. het SER akkoord, structuurvisie, SDE+, radar en nog veel meer 16 uur 45 min ago
  • RT @KatjaLangen1: http://t.co/p7amWBwrWr Einde van dit schooljaar hebben ca 180 klassen & 4000 leerlingen een windles in ons WindLab gevolg… 1 dag 1 uur ago
  • @Jeroenmoos @Vision23 aandeel windenergie neodymium marginaal (andere toepassingen interesseert Gr.Rekenkamer niet). En veel turbines geen n 1 dag 2 uur ago

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Arbocatalogus Windenergiebedrijven online

Op 22 november 2012 is de Arbocatalogus Windenergiebedrijven feestelijk gelanceerd door NWEA en WENb (de werkgeversvereniging van de Energiebedrijven). Er waren iets meer dan 60 personen aanwezig. Er kwam veel positieve feedback uit de zaal en allerlei tips tot het verder optuigen van de website waarop de catalogus te vinden is. De Arbocatalogus is namelijk een levend document dat gaandeweg aangepast zal worden, meegaand met de veranderingen in werk en veiligheidsrisico’s. 

 


De arbocatalogus windenergiebedrijven

De arbocatalogus is een toegankelijke site met bondige teksten in heldere taal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen onshore wind en offshore wind. De insteek is veiligheid: 'Wat moet ik doen en laten om mijn werk veilig te kunnen doen'.


Doelgroepen

De doelgroepen die aangesproken worden zijn medewerkers ('welke risico’s loop ik in mijn werk en wat kan ik zelf voor maatregelen treffen'), werkgevers ('hoe zorg ik ervoor dat er veilig gewerkt wordt') en arbodeskundigen van windenergiebedrijven, eigenaren van windturbines en contractors die werk uitvoeren voor een windenergiebedrijf of turbine-eigenaar.Geschiedenis


In 2008 kwam het verzoek vanuit een aantal NWEA-leden om een commissie Safety, Operations en Maintenance op te richten en daar het – door diezelfde leden vervaardigde - Handboek Veiligheid onder te brengen. Al een half jaar na oprichting van deze commissie SOM kwam het onderwerp arbocatalogus voor het eerst op de agenda: 'Van Handboek naar Arbocatalogus'. Een aantal commissieleden heeft met veel inzet geprobeerd om een start te maken met dit proces. De voorzitter van de commissie stelde vervolgens voor de opdracht neer te leggen bij de WENb. Dat gebeurde na een gesprek over de urgentie van een branchebrede getoetste catalogus, met name voor offshore wind,  met Rijkswaterstaat en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Die laatste kreeg in 2007 door de Arbeidsinspectie het toezicht op offshore wind opgedragen. De reden de ontwikkeling van de catalogus voor de windsector bij de WENb neer te leggen, is omdat de WENb al voor de energiebedrijven en voor de netbeheerders arbocatalogi heeft opgesteld en laten toetsen door de Inspectie SZW. Kortom, het hele proces dat doorlopen moet worden om te komen tot een getoetste, branchebrede Arbocatalogus, die wordt onderschreven door zowel werkgevers als werknemers en in dit geval ook NWEA.

NWEA is zeer verheugd met dit resultaat. Het bestuur van NWEA heeft uitgesproken de Arbocatalogus Windenergiebedrijven als branche te onderschrijven.

Voor de Arbocatalogus Windenergiebedrijven, zie http://windenergiebedrijven.dearbocatalogus.nl.

De presentaties van de bijeenkomst waarop de Arbocatalogus werd gelanceerd, zijn hieronder als pdf op te vragen.


BijlageGrootte
ppp Gerda Heller Arbocatalogus Windenergiebedrijven website.pdf1015.08 KB
Presentatie TvR 22-11-12 arbo algemeen.pdf245.91 KB

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief