Nieuwsbrief NWEA nummer 58 oktober 2015

De afgelopen maanden laten goed zien dat de Wind versnelt. De discussie over klimaat (Urgenda) alsook CO2 (gas/kolen), Europa (regelgeving MVO) maken duidelijk dat we de doelstelling in het energieakkoord met volle kracht willen halen.

Lees meer

Eerste ontwerp-kavelbesluiten Wind op Zee

Deze zomer zijn de allereerste ontwerp-Kavelbesluiten voor wind op zee gepubliceerd; voor de eerste twee Kavels van windgebied Borssele. Dit is een belangrijk product van de nieuwe uitrol van wind op zee.

Lees meer