Windpark Borssele 3&4: voor het eerst duurzame energie zonder subsidie

NWEA is zeer verheugd met de inschatting van minister Kamp van Economische Zaken dat het windpark Borssele 3&4 binnen acht jaar na voltooiing zonder subsidie zal kunnen concurreren met fossiele energiebronnen. Het windpark zal worden aangelegd voor een prijs 5,45 cent per kilowattuur duurzame stroom (exclusief de kosten voor aansluiting op het elektriciteitsnet).

Lees meer

Protocol voor veiligheid bij ijsafzetting windmolens

Tijdens koude perioden kan er zich ijs afzetten op de wieken van een windmolen. Dit zorgt er niet alleen voor dat de turbine minder efficiënt draait. Het kan, als niet tijdig wordt ingegrepen, ook zorgen voor onveilige situaties, bijvoorbeeld als stukken ijs naar beneden vallen.

Lees meer