Steun voor Nationaal plan van aanpak windenergie

Het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie kreeg woensdag 30 januari tijdens de derde rondetafelconferentie windenergie de steun van alle aanwezigen. Daaronder de ministers van VROM en EZ en vertegenwoordigers van LNV, Defensie, de provincies, de gemeenten, de milieubeweging en de windsector. Voorzitter Joop Lasseur vertegenwoordigde NWEA. Het Nationaal Plan betreft wind op land.

Lees meer