Hoe pro windenergie zijn de Provinciale Staten partijen volgens Kieskompas en Stemwijzer

NWEA heeft alle stellingen omtrent windturbines in het Kieskompas en Stemwijzer gescand en vervolgens een inventarisatie gemaakt. Doel hiervan was inzicht krijgen in de standpunten die de verschillende politieke partijen hebben ten aanzien van windenergie. We kunnen stellen dat van de 132 partijen die hebben deelgenomen aan de stemhulpen in ieder geval 65 partijen graag zien dat er de komende jaren meer windturbines komen, 57 partijen zien dit liever niet gebeuren.

Lees meer

Doelstellingen haalbaar met windenergie

AD meldde begin januari dat Nederland haar doelstelling op het gebied van duurzame energie gaat halen. Het is dan echter wel noodzakelijk, constateert NWEA, om door te pakken met wind op zee én wind op land. Zonder windenergie zal de doelstelling niet gehaald worden. Het uitgangspunt van de huidige regering is echter juist om ten aanzien van in ieder geval wind op zee een pas op de plaats te maken.

Lees meer

NWEA onderschrijft advies Taskforce Windenergie op zee

Windenergie op zee kan goedkoper, zo stelt de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de belangenvereniging van de windsector. Deze uitspraak volgt op de publicatie van het adviesrapport van de Taskforce Windenergie op Zee. Dit advies kwam daags na de bekendmaking dat slechts twee van de twaalf windparken die aan een tender meededen subsidie zullen ontvangen.

Lees meer