Openstelling SDE+: kansen voor wind op land

De regering wil een forse stap zetten in het verduurzamen van de energiehuishouding, schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer in een brief over het openstellen van de SDE+. NWEA constateert dat de voorgestelde regeling kansen biedt voor windenergie op land.

Lees meer

Topteam Energie: NWEA benoemt de grote mogelijkheden van offshore wind

Inzetten op offshore windenergie biedt Nederland grote economische mogelijkheden, bepleitte NWEA voor het Topteam Energie. Het potentieel van de segmenten waar Nederland nu wereldwijd al sterk in is, bedraagt enkele miljarden euro's toegevoegde waarde per jaar. Een proeftuinaanpak moet leiden tot innovaties en noodzakelijke kostenreductie.

Lees meer

Ledenvergadering NWEA herkiest voorzitter

De Algemene Ledenvergadering van NWEA heeft Jaap Warners bij acclamatie herkozen als voorzitter. De vergadering stelde verder ongewijzigd het jaarverslag 2010 en het financieel verslag 2010 vast.

Lees meer