Grote meerderheid voor meer windenergie

Voor Winddag 2007 liet NWEA bureau Newcom een attitude-onderzoek verrichten naar windenergie en andere vormen van energieopwekking. Vooral zonne-energie (95 procent) en windenergie (94 procent) dragen volgens de ondervraagden positief bij aan het verbeteren van het klimaat. Negatief denken de ondervraagden met name over kolen: 85 procent vindt dat deze elektriciteitsbron negatief bijdraagt aan het klimaat.

Lees meer

Druk bezochtte Winddag 2010

"Windenergie is aan een opmars bezig", meende minister Maria van der Hoeven tijdens de drukbezochte Winddag in Lelystad. De minister had nieuws voor het project in de Noordoostpolder.

Lees meer