Inpassing windenergie in het net: proefschrift B. Ummels

Bart Ummels is in 2009 gepromoveerd bij de TU Delft onder begeleiding van Wil Kling (TenneT) op onderzoek naar de inpassing van 12 GW windenergie in het Nederlandse net. Zonder uitbreiding van de interconnectie is dit volgens hem uitstekend mogelijk.

Lees meer