Overzicht kavels Hollandse kust.

Raad van State: Windparken Hollandse Kust III en IV kunnen doorgaan

De in de Noordzee geplande windparken Hollandse Kust III en IV mogen definitief worden gerealiseerd. De Raad van State heeft eerder deze week de beroepen tegen de kavelbesluiten verworpen. De beroepen waren afkomstig van de Stichting Vrije Horizon, Stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust en een visser. Tegen de uitspraak die nu is gedaan is geen hoger beroep meer mogelijk. Ook de termijn dat andere partijen bezwaar kunnen maken is verstreken.

Lees meer

Maatschappelijke consultatie Noordzeeoverleg van start

 In het Noordzeeoverleg praten diverse stakeholders op de Noordzee met elkaar om samen te komen tot een plan voor een duurzame transitie voor het ruimtegebruik op de Noordzee. NWEA zit aan tafel bij dit overleg om de belangen van de windsector te vertegenwoordigen. Graag nodigen wij onze leden met een oplossing of concreet idee voor deze opgaven en het effect daarvan op ruimtegebruik van de Noordzee in te dienen via de digitale vragenlijst op de website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Meer informatie over het Noordzeeoverleg vindt u op de website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

 

 

Toekomstig Windpark Maasvlakte 2 levert slechts de helft van het potentieel

 De tender van een groot windpark op de Maasvlakte 2 is al bij de start een grote teleurstelling. Bij gebruik van de meest moderne technieken kan het toekomstige windpark met een gepland opgesteld vermogen van ongeveer 100 MW per jaar in potentie zo’n 400 GWh opbrengen. De beperkende voorwaarden vanuit het huidige bestemmingsplan zorgen er echter voor dat het park naar schatting minder dan de helft daarvan gaat opbrengen.  

Lees meer