Versnel de transitie: doe mee aan The North Sea Energy Challenge

The North Sea Energy Challenge vraagt innovatieve ideeën om de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening te versnellen. Iedereen kan zijn concepten hiervoor indienen voor 20 oktober.

Concreet gaat het om ideeën om de huidige infrastructuur voor de winning van olie en gas op de Noordzee te benutten voor de opslag en de omzetting van duurzame energie zoals windenergie op zee. De beste ideeën krijgen een kans om uitgewerkt te worden.

The North Sea Energy Challenge is een initiatief van Shell, TNO en Siemens en wordt ondersteund door de Steering Committee Gas meets Wind, een samenwerkingsverband tussen NOGEPA, NWEA, Stichting Natuur & Milieu, Tennet en TNO.

Meer informatie: www.northsea-energy-challenge.com