Platform LEO voor acceptatie energietransitie

De energiesector, maatschappelijke organisaties en het ministerie van Economische Zaken gaan hun kennis bundelen in het Lerend platform Energie en Omgeving (LEO).

Doel van het platform, waar NWEA ook deel van uitmaakt, is maatschappelijke acceptatie van de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie. Deze transitie leidt tot veranderingen in het Nederlandse landschap. Windparken, zonnepanelen op daken en velden, maar ook infrastructuur voor het transport en de opslag van duurzame energie, zijn zichtbaar in de leefomgeving.

In het Lerend platform Energie en Omgeving gaan zowel coöperaties als grote energie- en netwerkbedrijven kennis uitwisselen. LEO stimuleert de ontwikkeling en de toepassing van het vakgebied omgevingsmanagement voor de energiesector, verbindt een breed netwerk van specialisten en ontsluit vaktechnische inzichten die direct toepasbaar zijn in projecten.

Kennisuitwisseling verbetert de kwaliteit van de planvorming, verhoogt de acceptatiegraad en verkort daarmee de doorlooptijd van nieuwe projecten voor duurzame energie. Concrete voorbeelden van kennisdeling binnen LEO is de ontwikkeling van het Windpark Zeewolde.

Deelnemers aan het Lerend platform Energie en Omgeving (LEO) in alfabetische volgorde: Alliander, Delta, Eneco, Energie Nederland, Enexis, Engie NL, Gasunie, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, NAM, Netbeheer Nederland, Nogepa, NVDE, Nuon Energy, NWEA, ODE Decentraal, Raedthuys/Pure Energie, RWE/Innogy, Shell Nederland, Stedin, TAQA Energy, TenneT TSO, Tulip Oil, Uniper, Vermilion, Visser & Smit Hanab, Warmtebedrijf Infra, Windunie, YARD Energy.