Transportnet elektriciteit Noord Nederland zit vol

Door onder meer de plannen voor nieuwe kolencentrales in de Eemshaven dreigt er voor duurzame energieprojecten in de regio Noord Nederland geen ruimte beschikbaar te zijn op het hoogspanningsnet.

Projecten zullen in de wacht gezet worden. Dat strookt niet met de alom gewenste groei van duurzaam opgewekte elektriciteit. NWEA heeft de minister van Economische Zaken gevraagd voor een oplossing te zorgen.

Het tekort in vervoerscapaciteit van elektriciteit op het hoogspanningsnet in Noord Nederland is ontstaan door de aanlanding van de Norned-kabel en de aanvragen die zijn ingediend voor de bouw van twee grote ‘kolencentrales’, allemaal in de Eemshaven. De regio die het betreft zijn de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en voor de provincie Overijssel het gebied boven Zwolle.

Als gevolg van dit tekort in vervoerscapaciteit zullen onder andere verschillende duurzame energie-initiatieven in de betreffende regio geen doorgang kunnen vinden, tot het moment dat weer voldoende vervoerscapaciteit beschikbaar is. Uitbreiding van de vervoerscapaciteit is, naar verwachting, op korte termijn niet te voorzien. Er dient rekening te worden gehouden met een realisatietermijn van tussen de 5 en 10 jaren.

De aanvragen van energiecentrales die gebruik maken van fossiele energiedragers (kolen) belemmeren dus per direct de verdere realisatie van duurzame energie-initiatieven, waaronder een aantal windenergieprojecten. Daarmee worden de klimaatdoelstellingen van het kabinet van twee kanten gedwarsboomd; enerzijds door de bouw van kolencentrales en anderzijds door het niet realiseren van duurzame energieprojecten. NWEA vindt dit een ongewenste ontwikkeling.

Zowel netbeheerder TenneT als EZ bekijken op dit moment de problematiek. In een brief aan de Minister van Economische Zaken heeft NWEA aangedrongen op een oplossing. Volgens NWEA zou het gezien de duurzaamheidsdoelstelling van de regering niet meer dan logisch zijn dat de netbeheerder altijd voorrang moet geven aan de aansluiting van duurzame energiebronnen op het net.