Offshore windenergie thema tijdens economische missie Frankrijk

Windenergie op zee is onderdeel van de komende economische missie naar Frankrijk. De handelsmissie met minister voor Buitenlandse Handel Ploumen vindt plaats op 10 en 11 maart.

NWEA-voorzitter Hans Timmers is gastheer van de sessies over offshore windenergie tijdens het thematisch ontbijt en de mini-workshops van de handelsmissie. Met de handelsmissie wil de regering de zakenrelaties met Frankrijk aanhalen. Offshore windenergie wordt gezien als een van de economische sectoren waar veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen. Doel van de missie is onder meer de bevordering van de handel, wederzijdse investeringen en technologische samenwerking.

Frankrijk nam onlangs een wet op de energietransitie aan. Het land wil zijn afhankelijkheid van kernenergie verminderen en in 2030 30 procent van zijn energie duurzaam opwekken. Wind op zee maakt daar een belangrijk onderdeel vanuit. Voor de toelevering, installatie en plaatsing van windmolens en voor het ontwerp en de opzet van de windparken heeft Nederland waardevolle kennis en expertise.

NWEA zoekt op dit moment contact met Franse bedrijven in de offshore windsector die goed gebruik kunnen maken van Nederlandse innovaties en diensten.