• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Offshore statement: realisatie windparken op zee kan en moet goedkoper

Offshore statement: realisatie windparken op zee kan en moet goedkoper

De ontwikkeling en realisatie van windparken op zee kan en moet veel goedkoper. De overheid moet duidelijke randvoorwaarden scheppen en beter samenwerken met het bedrijfsleven om Nederland een thuishaven te maken voor een florerende offshore windsector, stellen de bedrijven uit de offshore windsector in een oproep aan de Rijksoverheid.

De oproep - het offshore statement - is aangeboden aan Bert de Vries, plaatsvervangend DG van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Tijdens de Winddag 2011 trof hij op het Forteiland bij IJmuiden vertegenwoordigers van een groot aantal Nederlandse bedrijven die actief zijn in offshore wind.

De bedrijven stellen in de oproep dat het Nederlandse duurzame energiebeleid vanuit kostenperspectief op dit moment vooral gericht is op de meest rendabele technieken op korte termijn. Dan gaat het vooral om de inzet van biomassa en de ontwikkeling van windparken op land. Toch zijn juist ook offshore windparken noodzakelijk om de transitie naar een duurzame energievoorziening te laten slagen. Bovendien levert een sterke offshore windsector veel hoogwaardige werkgelegenheid op en draagt het bij aan de energieonafhankelijkheid van Nederland.

“Nederland gaat de boot missen wanneer de overheid zich niet nadrukkelijker inzet voor een substantiële toename van offshore wind in de komende tien jaar. Doet ze dat niet, dan zullen kennis, kunde en economische spin-off zeker niet in Nederland neerslaan, maar verdwijnen naar het buitenland en dat is een gemiste kans”, meent Peter Terium, CEO van Essent.

Gerrit van Werven, directeur van Energy Valley, vult aan: “Samen met de sector moet de overheid zorgen dat de kosten van ‘wind op zee’ omlaag gaan. Dit is mogelijk door de parken te concentreren in grote windgebieden, bijvoorbeeld boven Schiermonnikoog, havenfaciliteiten te realiseren, elektrische infrastructuur op zee aan te leggen en een goede aanvraagprocedure te maken.”

Inzetten op offshore wind is om meerdere redenen wenselijk, meent Jaap Warners, voorzitter van NWEA en een van de mede-aanbieders van het offshore statement: “Een groeiende thuismarkt is essentieel voor de offshore windsector omdat dit niet alleen investeringen uitlokt, maar ook het verduurzamen van de energievoorziening versnelt, zorgt voor energieonafhankelijkheid en bijdraagt aan behoud van waardevolle kennis en het creëren van werkgelegenheid.”

Eerder bleek uit onder meer het rapport van de door de toenmalige minister van Economisch Zaken ingestelde Taskforce Wind op Zee al dat offshore wind veel goedkoper kan. De windsector omarmde indertijd de aanbevelingen van de taskforce. Inmiddels heeft het kabinet op een aantal van de aanbevelingen een eerste reactie gevgeven.

De Nederlandse offshore windsector roept de overheid op om samen te werken met het bedrijfsleven. Nederland heeft in alle opzichten baat bij een sterke offshore windsector en het is de taak van de overheid om de juiste randvoorwaarden te scheppen , stellen de bedrijven in hun oproep aan het ministerie.