• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Minister Cramer tijdens Winddag-debat 2009: 'Voor SDE kijken we voor windenergie naar het Duits model'

Minister Cramer tijdens Winddag-debat 2009: 'Voor SDE kijken we voor windenergie naar het Duits model'

‘De stimuleringsregeling voor duurzame energie SDE zal nog deze kabinetsperiode worden losgekoppeld van de rijksbegroting,' aldus minister Jacqueline Cramer (VROM).

'Zo staat het ook in de crisisnota van het kabinet. We gaan de SDE financieren uit een verhoging van de energietarieven. Ik verwacht dat dit in 2010 al het geval is.’ De milieuminister was een van de deelnemers aan het door de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) georganiseerd Winddag-debat 2009 aan de vooravond van de internationale Global Windday.

Voor windenergie wordt de SDE-regeling aangepast. Cramer: ‘De regeling zal meer worden zoals het systeem in Duitsland. Alleen zullen we wat andere parameters gebruiken.’

De wijziging van financiering van de SDE-regeling stelde debater Dolf Elsevier van Griethuysen van Ballast Nedam gerust. Elsevier van Griethuysen vindt de huidige subsidieregeling te kwetsbaar. ‘Je weet nooit wanneer zo’n regeling weer wordt uitgesteld of nog erger: afgeschaft. Met die onzekerheid kunnen de benodigde investeringen in bijvoorbeeld windenergie en de aanleg van windparken niet worden gedaan.’ Cramer onderschreef deze problematiek.

'Kabinet wil provinciale coördinatieregeling om windprojecten te versnellen’

Op dit moment is de capaciteit van alle windturbines in Nederland opgeteld ruim 2.200 megawatt. Vorig jaar werd 470 megawatt gebouwd. Nog nooit kwam er zoveel nieuw vermogen aan windmolens in één jaar bij. Minister Cramer wil de capaciteit van windenergie op land de komende jaren sneller laten groeien. Zij gaf aan te kijken naar versnelling in de regelgeving om de gewenste verdubbeling van windenergie tijdens deze kabinetsperiode mogelijk te maken. ‘Voor projecten vanaf 100 megawatt bestaat de Rijkscoördinatieregeling. Als kabinet willen we ook een provinciale coördinatieregeling voor projecten vanaf 15 megawatt’, noemde ze als voorbeeld. Voor offshore is de doelstelling 6.000 megawatt in 2020.

NWEA-voorzitter Jaap Warners stelde in zijn toespraak dat windenergie ongekende mogelijkheden heeft, maar er is nog teveel maatschappelijke tegenwind. ‘Er liggen nu plannen die we niet goed vlot kunnen trekken. Dat moet veranderen. Als je caravan slingert, moet je niet remmen, maar gas geven, zei onlangs een minister. De urgentie van het klimaatvraagstuk en de leveringszekerheid van onze energievoorziening vragen om diezelfde insteek. Windenergie is de meest schone energie, er is geen uitstoot van CO2 of fijn stof en we zijn wat betreft de wind niet afhankelijk van het buitenland. Duurzamer kan niet!’

De Global Windday is een initiatief van de European Wind Energy Association. Tijdens die dag wordt wereldwijd in meer dat 50 landen wind in het zonnetje gezet. In Nederland vond het Winddag-debat 2009 plaats op de Rotterdamse Maasvlakte in de nabijheid van een windmolenpark. Na het debat woonden de aanwezigen – en met hen 1600 anderen - de première bij van de speciale theatervoorstelling ‘Don Quichot in Holland’ van Bert Barten, die vier weken lang te zien zal zijn.
Warners: ‘Net als Don Quichot willen wij – NWEA en haar leden – op een heroïsche manier een bijdrage leveren aan een schonere wereld. Door te vechten vóór windmolens!’