EWEA tevreden over keuzes commissie Europarlement

De Commissie Energie van het Europese parlement heeft een aantal goede beslissingen genomen inzake hernieuwbare energie, constateert de Europese Wind Energy Association EWEA tevreden.

De commissie sprak onder meer uit dat duurzame energie prioriteit moet krijgen bij de toegang tot het elektriciteitsnet en pleit voor het opheffen van barrières die dat in de weg staan. De commissie wil ook dat de doelen die landen stellen voor de ontwikkeling van duurzame energie een meer bindend karakter moeten hebben. Europa krijgt daarmee meer mogelijkheden landen die het laten afweten in een vroeg stadium ter verantwoording te roepen.

De commissie besprak een groot aantal amendementen op de Renewable Energy Directive, de richtlijn voor hernieuwbare energie. Binnenkort zal het Europees Parlement over de amendementen stemmen. Een duidelijk signaal vanuit het parlement kan door de Europese Commissie niet genegeerd worden, meent EWEA.

Bij EWEA zijn zowel nationale associaties als bedrijven aangesloten die actief zijn op het gebied van windenergie. EWEA richt haar activiteiten op de beslissers in Brussel. NWEA is vertegenwoordigd in het bestuur van EWEA en heeft aanvullend aan EWEA onder meer Nederlandse Europarlementariërs over de richtlijn voor hernieuwbare energie benaderd.