Eerste Europese Winddag op 15 juni 2007

Met de Europese Winddag op vrijdag 15 juni probeert de EWEA, de Europese brancheorganisatie voor windenergie, positieve aandacht voor windenergie te genereren.

In maar liefst 21 landen vinden ruim 60 activiteiten plaats. De landelijke organisaties voor windenergie, zoals NWEA, zijn door EWEA gevraagd om mee te doen. Elk land is vrij de dag op een eigen manier in te vullen.

In Nederland had het ministerie van Economische Zaken (SenterNovem) toevalligerwijze plannen om de 1500e megawatt aan windenergie op land feestelijk te markeren. En heeft het Atelier Rijksbouwmeester een studie uitgevoerd naar de combinatie windturbines en landschap. Deze ingrediënten hebben ertoe geleid dat besloten is om de aandacht voor windenergie op de 15e juni te bundelen en een gezamenlijk evenement te organiseren. NWEA heeft daarbij sterk bevorderd dat er een evenement komt dat is gericht op de buitenwereld. Dus geen op de branche gericht symposium dat bij politiek en publiek nauwelijks aandacht genereert. NWEA kiest er liever voor externe doelgroepen te bereiken. Het aantal beschikbare plaatsen om het symposium bij te kunnen wonen, is evenwel beperkt.

De samenwerking met de andere partijen heeft het volgende programma opgeleverd:

Ochtendprogramma: De Ridderzaal, Binnenhof in Den Haag

09.00 - 10.00 uur Overhandiging advies Rijksbouwmeester • speeches ministers en Rijksadviseur • steunbetuiging NWEA

10.00 - 12.00 uur Rondetafelgesprek met onder andere Rijksadviseur Dirk Sijmons

12.45 uur Vertrek bussen naar Windpark Distripark in Waddinxveen

Middagprogramma: Windpark Distripark aan de Nijverheidsweg te Waddinxveen

14.00 - 15.15 uur Toespraak wethouder Wiebrand Dijksterhuis en lezing weerman Erwin Kroll

15.15 - 16.00 uur Feestelijke ingebruikneming

16.00 uur Vertrek bussen naar Den Haag

Tijdens het ochtendprogramma zal minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken kort ingaan op het al gerealiseerde windenergievermogen op land van 1.500 megawatt, een resultaat dat drie jaar vóór de streefdatum is bereikt. Dan volgt de presentatie van de publicatie Windturbines in het Nederlandse landschap. Dit is een advies aan de overheid van Dirk Sijmons, Rijksadviseur voor het Landschap. Hij zal het aanbieden aan de ministers Gerda Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Jacqueline Cramer (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken). Ook zal hij zijn plan toelichten: een oproep tot het maken van een Nationaal Plan Windenergie – toelichten.

De voorzitter van NWEA, Joop Lasseur, zal vervolgens namens de windenergiebranche en een aantal belangrijke bedrijven en maatschappelijke organisaties steun betuigen aan het streven om de komende jaren windenergie fors uit te bouwen. Hierna volgt een rondetafelgesprek. De centrale gespreksvraag is: hoe kunnen we de uitbouw van windenergie goed laten samengaan met het behoud en de ontwikkeling van landschappelijke kwaliteit? De heer Sijmons geeft een voorzet voor dit gesprek, waaraan vertegenwoordigers van de overheid, de windenergiebranche en de milieubeweging zullen deelnemen.

Middag

Voor het middagprogramma worden de deelnemers die zich daarvoor hebben aangemeld naar Windpark Distripark van ontwikkelaar Raedthuys in Waddinxveen gebracht, waar het realiseren van 1.500 megawatt opgesteld windenergievermogen op land wordt gevierd. Wethouder Wiebrand Dijksterhuis zal vertellen over de totstandkoming van dit windpark. Weerman Erwin Kroll zal ingaan op het onderwerp klimaatverandering. Ook Erik Eijkelenberg, plv. directeur Energie en Duurzaamheid van het Ministerie van Economische Zaken en Erik van Heijningen, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, zullen het woord voeren.

Positieve aandacht voor windenergie

NWEA wil met dit evenement positieve aandacht genereren voor windenergie bij het publiek, de politiek, de media en bij stakeholders als gemeenten, provincies, het Rijk en milieuorganisaties.