Versnelling richting de energierevolutie

Het lijkt wel of de wereld steeds sneller draait in de energietransitie. Verdienmodellen staan op z’n kop, politiek wordt er meer en meer gediscussieerd over klimaat, ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs en waar en wanneer kolencentrales vervroegd moeten sluiten. Ook het debat over maatschappelijke kosten van energie vindt meer en meer plaats. Het zijn dynamische tijden.

Nederland vestigde afgelopen zomer met de Borssele I en II tender een wereldrecord voor windenergie op zee. Inmiddels zijn we alweer ingehaald door Denemarken, maar ik voorspel een nieuwe aanval nu de Borssele III en IV tender op 29 september is gesloten. Over sneller draaien gesproken: afgelopen week was NWEA met vier medewerkers vertegenwoordigd in Hamburg bij de WindEurope Summit. 40.000 (!) bezoekers, 1.400 (!) bedrijvenstands, veel wereldtalen waren vertegenwoordigd.

Ik mocht in Hamburg spreken op de conferentie voor een volle zaal met verwachtingsvolle buitenlanders over het Nederlandse beleid: hoe krijgen we het toch voor elkaar om de LCOE (Levelised Costs Of Energy) voor windenergie op zee zo te laten dalen? Tezamen met het ministerie van Economische Zaken, TenneT en DONG Energy hebben we uitvoerig gepresenteerd: het vooruitzicht (ritme) van te ontwikkelen MW’s, reductie van risico (goede kavelbesluiten) met goede planning van de kabels in combinatie met onze innovatieve kracht als sector maakt dat we zeer concurrerend zijn.

De prijzen voor windenergie op zee dalen daardoor. Binnen het bestuur van NWEA gaan we voor windenergie op land een programma draaien om te bewerkstelligen dat ook wind op land laat zien dat zij concurrerend en innovatief blijft in de markt. Want ook decentrale opwek van energie blijft nodig om de doelen uit het Energieakkoord te halen. De gehele keten zal moeten laten zien dat zij waarde toevoegt in de samenwerking, waardoor ook hier prijzen kunnen blijven dalen.

Provincie en gemeenten moeten kunnen rekenen op een sector die competitief is, werkt conform de Gedragscode Wind op Land en wil samenwerken. Aan ons zal het niet liggen. Medio oktober verschijnt de NEV waarin windenergie meer en meer zal worden genoemd als mede versneller van de beoogde doelen. Niet alleen voor 2020/2023 met 14% en 16% duurzame energie want dat zie ik pas als een begin.

Het aannemen van het Parijse Klimaatakkoord wereldwijd zal daadwerkelijke impact hebben op ons landschap, ons leven en zal het gedrag van ons allen veranderen. Hernieuwbare energie zorgt voor verandering. Wind is erbij. Wij zijn erbij. Het zijn geweldige tijden, geniet ervan!

Hans Timmers

Voorzitter Bestuur
Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)