Verandering en ambitie door leiderschap

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in politiek Den Haag en medialand veel te doen is over de energietransitie. De krachten over de al dan niet versnelde afbouw van het gebruik van kolen, een haperende kerncentrale in België, de gasproblematiek in Groningen en nieuwe discussie over de inpassing van hernieuwbare energie in de omgeving maken het leven boeiend.

Een grote transitie gaat nooit in een vloeiende lijn. Wel met een duidelijk doel: de afbouw van fossiel naar hernieuwbaar uiterlijk in 2050, gebaseerd op een minimale CO2-uitstoot. Op vele bijeenkomsten ben ik aanwezig namens NWEA. Altijd laat ik het bestuurlijke geluid horen van respect en samenwerking.

Respect voor oude verdienmodellen, die op een respectvolle manier dienen te worden afgebouwd. Respect voor de manier zoals we jaren als maatschappij hebben geleefd, enerzijds onvoldoende technisch bekwaam om fossiel te vermijden, anderzijds met het besef dat we het als maatschappij ook jarenlang normaal vonden om ongebreideld olie en gas te consumeren. De tijd dat we als maatschappij de vervuiling voor onze gezondheid als normaal of als noodzakelijk ervaarden.

Echter tijden veranderen. En snel. Ons Energieakkoord is de eerste stap, en in de praktijk blijkt het al moeilijk genoeg dit te halen. Tegelijkertijd zijn we nu al bezig met de tijden na 2020/2023. Ons politieke landschap is versnipperd. Dus is leiderschap versnipperd. De maatschappij wil verandering. Een duurzame, gezonde leefomgeving, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Daarin past duurzame energie, met onze huidige technologie gericht op meerdere technieken. Samenwerken is daarin volstrekt normaal en noodzakelijk, vind ik. Samenwerken met het ministerie van Economische Zaken, met provincies en gemeenten. Samenwerken met politiek, belangenverenigingen en burgers. Samenwerken Europees, gericht op lange termijn.

NWEA speelt hierin een verbindende rol. Transparant en gericht op versnelling van duurzaam. Wind is daarin een fantastisch product. Met innovatie, dalende kosten en veel ambitie, en met betrokken leden. Met trots laten we deze groei zien.

Ik pleit voor het positioneren van de hogere context. Waarom transitie? Waarom duurzaam? Wat betekent dit voor verdienmodellen, opleidingen en werkgelegenheid? Wat betekent de transitie voor onze leefomgeving en gezondheid? Laat de leiders opstaan, en dit mooie perspectief integraal en genuanceerd vertellen.

Graag ga ik samen met het team van NWEA de dialoog aan met u allen, binnen en buiten Nederland!

Hans Timmers MBA
Voorzitter Bestuur NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie)