Laten we samen werken aan duurzame energie

Laten we samen werken aan duurzame energie. Dat is de oproep hieronder van NWEA-voorzitter Hans Timmers aan de heer Albert Koers van de NLVOW in reactie op diens blog.

 

Geachte heer Koers,

Met interesse heb ik uw blog “Afbraak windmolens dreigt, klimaatdoelen in gevaar” gelezen. De meest gebruikelijke reactie zou zijn om aan te tonen op welke punten uw verhaal onjuist is. U daagt ons daar zelfs toe uit. Dan zouden wij een betoog schrijven over petajoules, megawatts en CO2-uitstoot. Om vervolgens te concluderen dat wijzelf gelijk hebben en vooral dat u ongelijk heeft.

Dat schiet niet op, zo komen we nergens. Uw vereniging is opgericht om omwonenden van windprojecten een stem te geven. Uw organisatie bestaat al jaren waarmee zij aantoont dat er behoefte aan is. Uw organisatie houdt de sector scherp want het niet goed betrekken of soms zelfs ronduit negeren van de omgeving werkt niet. Sterker nog, de omgeving betrekken hoort gewoon.

Daarom zijn we binnen en buiten de windsector bezig met het uitwisselen van ervaringen. Wij overleggen met alle mensen en organisaties die betrokken zijn bij windenergie. We zijn bezig met het (mede)opzetten, naleven en evalueren van de Gedragscode wind op land. En daarom sluiten wij ons aan bij initiatieven zoals het Lerend platform Energie en Omgeving. Is daarmee alles in orde? Nee, het betrekken van de omgeving is geen exacte wetenschap en we moeten blijven werken aan verbetering.

Het allerbelangrijkste daarbij is dat wij - de windsector - de omgeving serieus nemen. Dat betekent zorgen over de invloed op de omgeving niet wegzetten als onzin en mensen niet wegzetten als nimby’s. Dat mag u van ons verwachten.

Wij vragen ook iets van u: neem ons en onze leden als gesprekspartner serieus. Wij werken iedere dag hard aan een duurzame energievoorziening. De één wordt daarbij vooral gedreven door het ideaal van het tegengaan van klimaatverandering, de ander omdat zij de techniek mooi vindt, een volgende omdat hij er een goede boterham aan verdient en weer een ander omdat hij graag samen iets met zijn buren wil doen.

Weggezet worden als ‘onbetekenend’ doet dan pijn. Niet alleen omdat het niet klopt - wind levert inmiddels een substantieel deel van de Nederland stroomvoorziening - maar ook omdat het afbreuk doet aan alle inspanningen om een windproject op een goede manier te realiseren. Aan de oprechte intentie om iets bij te dragen aan Nederland, ook al botst dat regelmatig met andere belangen en zijn er zorgen over de invloed op woongenot, natuur en landschap.

U geeft aan dat het ook voor u belangrijk is om de CO2-uitstoot terug te dringen, en wij twijfelen er niet aan dat ook uw achterban zich hier zorgen om maakt. Laten we daar dan met elkaar de schouders onder zetten. Want de uitdaging waar we met z’n allen voor staan liegt er niet om.

Zoals u zelf al schetst is de uitdaging enorm. Als we het energieakkoord volledig realiseren hebben we in 2023 nog maar 16% van onze energie op duurzame wijze opgewekt. Windenergie levert daaraan een grote bijdrage, maar de windsector kan het onmogelijk alleen. Niet alleen hebben we bijvoorbeeld energiebesparing, zonne- en bio-energie nodig. We kunnen windenergie zelf alleen tot een succes maken als we dat samen met de omgeving doen.

U mag van ons verwachten dat wij de mensen met alle belangen en hun zorgen serieus nemen. U mag ons daar op aanspreken. Houd ons en onze leden scherp. Benoem waar het mis gaat. Wat wij daarbij van u vragen is om ons, ons werk én onze intenties ook serieus te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Hans Timmers
Voorzitter NWEA

 

Toevoeging van 30 november 2016:

De heer Koers heeft op de website van de NLVOW een reactie geschreven op de open brief van NWEA-voorzitter Timmers.